ייעוץ משפטי וביטוחים

ייעוץ משפטי וביטוחים

היחידה לייעוץ משפטי ולביטוחים מלווה את פעילות המכללה ומעניקה ייעוץ משפטי בתחומי משפט שונים, בהתאם לצורכי המכללה.

כמו כן, במסגרת פעילותה, היא אמונה, בין היתר, על נהלי המכללה, התקשרויות המכללה עם גורמי חוץ (ספקים, משרדי ממשלה וכיו"ב), לרבות תחום דיני המכרזים - התקשרות עפ"י חוק ותקנות חובת המכרזים, התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה.

כמו כן, היחידה אחראית על המערך הביטוחי של המכללה. פעילותה כוללת עבודה שוטפת מול יועץ הביטוחים של המכללה: טיפול באישורי ביטוח של גורמי חוץ, הטמעת סעיפי ביטוח ואישורי קיום ביטוחים בחוזים, עריכת מכרזים בתחום הביטוח, וכן טיפול באירועי ביטוח במכללה.