SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, כחלק מחזונה לקדם ידע ולטפח מצוינות בקרב אוכלוסיות מגוונות, רואה חשיבות רבה בקידום ההוגנות המגדרית באקדמיה ככלל ובתחום המדעים וההנדסה בפרט, ועושה פעילויות רבות בתחום לאורך השנים.

המכללה שמה לה למטרה להגדיל את כמות הנשים הבוחרות בתחום ההנדסה, הן כסטודנטיות והן כחברות סגל אקדמי, ומתגאה בכך ששיעור הסטודנטיות וחברות הסגל שלה עולה על חלקן היחסי במוסדות אקדמיים מקבילים. שיעור הנשים בקרב הסגל הבכיר של המכללה (מדרגת מרצה ועד דרגת פרופ') הוא 38%.

בנוסף, משקיעה המכללה משאבים בקידום סטודנטיות ללימודי הנדסה, ובמיוחד במחלקות בהן שיעור הנשים נמוך, כגון המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, המחלקה להנדסת בניין והמחלקה להנדסת מכונות. הפעילות בתחום כוללת תכנית תמיכה, מעטפת מלגות והעצמה אישית.

המכללה משתתפת בפרויקט רוחב ארצי של בניית מנהיגות נשים באקדמיה. במסגרת הפרויקט חוקרות צעירות מן המכללה תשתתפנה במהלך חודש אוקטובר בסדנת מנהיגות בתחום המדעים.

לצפייה בדוח השנתי בנושא הוגנות מגדרית, דצמבר 2016 – לחצו כאן.

לצפייה בדוח השנתי בנושא הוגנות מגדרית, אפריל 2018 – לחצו כאן.

לצפייה בדיווח נתונים מגדריים תשע"ח-תשע"ט - לחצו כאן

 

יועצת הנשיא להוגנות מגדרית היא פרופ' דורית תבור
G03 קציר (50), באר שבע
232 ז'בוטינסקי, אשדוד
08-6475634
[email protected]


 

למאמרים נוספים בנושא שירותים אקדמיים:

המרכז ליזמות וחדשנותקשרים אקדמיים בינלאומייםהמרכז להערכת איכותהמרכז לקידום ההוראה