ראש מנהלי
מר יחיאל חזות
צלזיוס 145, ז'בוטינסקי
08-8519011
054-7733837
[email protected]
עוזרת מנהלית ונציבת קבילות עובדי קבלן
גב' עינבל גרינברג
צלזיוס 146, ז'בוטינסקי
08-8519022
054-7787916
[email protected]
אחראי תחום אחזקה וחשמל
מר אסף מרציאנו
צלזיוס 111ג', ז'בוטינסקי
08-8519074
054-7733428
[email protected]
אחראי מבנים
מר שבתאי דוד
צלזיוס 111, ז'בוטינסקי
08-8519008
054-7733834
[email protected]
אחראי מבנים
מר אברהם פרץ
צלזיוס 111, ז'בוטינסקי
08-8519008
​054-7733834
[email protected]

אחראי מבנים
מר בני מור
בניין א', 122 בני ברית
08-8519367
054-7733275
[email protected]

עובד אחזקה
מר איגור דוידוב
צלסיוס, 111 ג', ז'בוטינסקי
08-8519074
053-2712259
[email protected]

רכז תחום אחזקה ומחסן
מר אלון מלאכי
בניין ב', 134, בני ברית
08-8519097
054-2568965
[email protected]
אחראי מבנים
מר שלום מיכאלי
בניין א', 122, בני ברית
08-8519367
054-7733275
[email protected]
ממונה בטיחות
דציבל, 148, ז'בוטינסקי
08-8519317