ראש מנהלי
מר יחיאל חזות
צלזיוס 145, ז'בוטינסקי
08-8519011
054-7733837
yehielh@sce.ac.il
עוזרת מנהלית ונציבת קבילות עובדי קבלן
גב' עינבל גרינברג
צלזיוס 146, ז'בוטינסקי
08-8519022
054-7787916
inbalg@sce.ac.il
אחראי תחום אחזקה וחשמל
צלזיוס 111ג', ז'בוטינסקי
08-8519074
אחראי מבנים
מר שבתאי דוד
צלזיוס 111, ז'בוטינסקי
08-8519008
054-7733834
davidsh@sce.ac.il
אחראי מבנים
מר אברהם פרץ
צלזיוס 111, ז'בוטינסקי
08-8519008
​054-7733834
avrahampe@sce.ac.il

אחראי מבנים
מר בני מור
בניין א', 122 בני ברית
08-8519367
054-7733275
bennymo@sce.ac.il

עובד אחזקה
מר איגור דוידוב
צלסיוס, 111 ג', ז'בוטינסקי
08-8519074
053-2712259
davidda@sce.ac.il

רכז תחום אחזקה ומחסן
מר אלון מלאכי
בניין ב', 134, בני ברית
08-8519097
054-2568965
alonma1@sce.ac.il
אחראי מבנים
מר שלום מיכאלי
בניין א', 122, בני ברית
08-8519367
054-7733275
shalommi@sce.ac.il
ממונה בטיחות
דציבל, 148, ז'בוטינסקי
08-8519317