SCE מציעה לבוגריה מגוון של מלגות לתואר שני לשנה"ל תשפ"ב:

מלגת שכר לימוד ללומדי תואר שני במסלול ללא תזה

א. מלגת שכר לימוד בסך 5,000 שקל לשנה לסטודנטים שימשיכו ללימודי תואר שני, .M.Sc, מיד בתום לימודי התואר הראשון בשנה"ל תשפ"ב.
ב. מלגת שכר לימוד בסך 2,000 שקל לשנה לבוגרי SCE, שיצטרפו ללימודים התואר השני בשנה"ל תשפ"ב.

 

מלגות לימודים ללומדי תואר שני עם תזה או במסלול מחקרי עם עבודת גמר מורחבת*

מלגת קיום

סטודנטים שיתקבלו לתואר שני .M.Sc עם תזה או במסלול מחקרי עם עבודת גמר מורחבת בהנחיית אחד מחוקרי המכללה, יהיו זכאים למלגת שכר לימוד ולמלגת קיום חודשית לתקופת לימודיהם לתואר השני (לא יותר משנתיים):

  • מלגת שכר לימוד - עד לגובה שכ"ל לתואר שני (לא כולל קורסי השלמה).
  • מלגת קיום חודשית בסכום של 4,900–5,600 שקל לחודש.
  • אפשרות לעסוק בהוראה בהיקף של עד 4 ש"ש כמורה מן החוץ.

 

התנאים לקבלת המלגה לתואר שני עם תזה / מסלול מחקרי עם עבודת גמר מורחבת:

  1. ממוצע ציונים בתואר הראשון של 80 ומעלה.
  2. רישום כתלמיד/ה מן המניין לתואר השני והתחייבות לביצוע תזה / עבודת גמר מורחבת.
  3. התחייבות להקדשת מירב הזמן ללימודים ולמחקר.

מטרת המלגה לתואר שני עם תזה / עבודת גמר מורחבת: לאפשר לסטודנטים להקדיש את זמנם ללימודים ולמחקר, ולהגיע למצוינות בתחומם.

 

למאמרים נוספים בנושא תואר שני בהנדסה - לימודי מוסמכים: