SCE מציעה לבוגריה מגוון של מלגות לתואר שני לשנה"ל תשפ"ג:

מלגת שכר לימוד ללומדי תואר שני במסלול חיצוני (עם תזה/ללא תזה)

א. לסטודנטים מ-SCE שימשיכו ללימודי תואר שני ישירות בתום לימודי התואר הראשון בשנת הלימודים תשפ"ג תוענק מלגת שכר לימוד בסך 2,500 שקל לשנה (סה"כ 5,000 שקל).

ב. לבוגרי SCE (לא פנימיים) שיצטרפו ללימודי התואר השני במכללה בשנת הלימודים תשפ"ג תוענק מלגת שכר לימוד בסך 1,250 שקל לשנה (סה"כ 2,500 שקל).

 

מלגות לתואר שני ללימודים במסלול פנימי עם תזה או במסלול מחקרי עם עבודת גמר מורחבת*

 

מלגת קיום

סטודנטים שיתקבלו לתואר שני .M.Sc עם תזה או במסלול מחקרי עם עבודת גמר מורחבת בהנחיית אחד מחוקרי המכללה, יהיו זכאים למלגת שכר לימוד ולמלגת קיום חודשית לתקופת לימודיהם לתואר השני (לא יותר משנתיים):

  • מלגת שכר לימוד - עד לגובה שכ"ל לתואר שני (לא כולל קורסי השלמה).
  • מלגת קיום חודשית בסכום של 4,900–5,600 שקל לחודש.
  • אפשרות לעסוק בהוראה בהיקף של עד 4 ש"ש כמורה מן החוץ.
  • אפשרות לתוספת מלגה (מוגבלת) מקרן חיצונית של המנחה.

התנאים לקבלת מלגה לתואר שני עם תזה / מסלול מחקרי עם עבודת גמר מורחבת:

  1. ממוצע ציונים בתואר הראשון של 80 ומעלה.
  2. רישום כתלמיד/ה מן המניין לתואר השני והתחייבות לביצוע תזה / עבודת גמר מורחבת.
  3. התחייבות להקדשת מירב הזמן ללימודים ולמחקר.

מטרת המלגה לתואר שני במסלול פנימי עם תזה / עבודת גמר מורחבת: לאפשר לסטודנטים להקדיש את זמנם ללימודים ולמחקר, ולהגיע למצוינות בתחומם. קיימת אפשרות לסטודנטים חיצוניים הלומדים במסלול החיצוני עם תזה לסיים את התזה עד 3 שנים – בכפוף לאישור וועדת הוראה.

 

למאמרים נוספים בנושא תואר שני בהנדסה - לימודי מוסמכים: