• לימודי התואר השני נמשכים שנתיים.
  • בסוף תקופת הלימודים יקבלו הבוגרים תואר שני .M.Sc. 
  • שכר הלימוד הוא אוניברסיטאי.
  • תוכנית הלימודים במסלול הרגיל מותאמת לסטודנטים עובדים ככל שניתן.
  • לסטודנטים אשר יערכו עבודת גמר מורחבת בהנחיית אחד מחוקרי המכללה, ויעמדו בתנאים, תהיינה אפשרויות העסקה וזכאות למלגות.

 

למאמרים נוספים בנושא תואר שני בהנדסה - לימודי מוסמכים: