x סגור
פתחפתח
מתעניין/ת בלימודים?לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה

תוכנית ארסמוס+ היא תוכנית של האיחוד האירופי התומכת בהשכלה, הכשרה וחינוך של צעירים בקהילה האירופית (לצפייה במדריך התוכנית לחצו כאן). במסגרת התוכנית קיימים כמה מסלולים, וביניהם שני מסלולים עיקריים הרלוונטיים למוסדות אקדמיים:

  • Key Action1 - KA1) Mobility) - חילופי סטודנטים וסגל. התכנית מאפשרת הזדמנות ללמוד וללמד במוסד להשכלה גבוהה במדינה זרה. במסגרת התכנית יש תקצוב של טיסה ושהייה (הכסף ניתן למוסד להשכלה גבוהה ממדינה חברה. במקרה זה ישראל לא מקבלת תקצוב ישיר).
  • Cooperation במסלול של Key Action 2 - KA2) Capacity) - פיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה באמצעות קידום המודרניזציה והבינלאומיות והגברת איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה במדינות השותפות. המסלול עוסק בעיקר בפרויקטים בנושא חדשנות, שיתוף ידע ושילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה.

SCE החלה את פעילותה הבינלאומית במסגרת תוכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי לפני כמה שנים, והיא פועלת בשני המסלולים.

המכללה שותפה ב-5 תוכניות mobility עם המוסדות הבאים:

Universidad de Cantabria, Spain; Otto von Guerlcke University Magdeburg, Germany; University of the Aegean, Greece; Aalen University, Germany; and University of L'Aquila, Italy.

המכללה שותפה ב-3 פרויקטי capacity:

  • DOCMEN - Development of two cycle innovative curricula in Microelectronic Engineering.
  • BIOART - Innovative Multidisciplinary Curriculum in Biomedical Artificial Implants for Engineering BSc and MSc Degrees.
  • iPEN - New Education in Photonic Processes in Nanotechnology.

 

למאמרים נוספים בנושא קשרים אקדמיים בינלאומיים:

אודות היחידה • מסעתוכנית התמחותתוכניות נוספות