רכז אקדמי: ד"ר משה זוהר

ננוטכנולוגיה הינה אחד התחומים בעלי הצמיחה המהירה ביותר במדע, בטכנולוגיה, בהנדסה ובמתמטיקה. לתחום הפוטוניקה ישנה ההשפעה רבה על האפליקציות השונות מעולם הננוטכנולוגיה, השפעה הבאה לביטוי באמצעותן של טכניקות פוטוניות יישומיות. ההתקדמות המרשימה שחווה תחום הננוטכנולוגיה לא הייתה יכולה להתרחש ללא הידע והשימוש בכלים ובטכנולוגיות מבוססי פוטוניקה. משמעות הדבר היא שמדען צעיר, ללא קשר לדיסציפלינה המדעית שלו, אשר מעוניין להיות מעורב בננוטכנולוגיה, צריך להכיר ולהיות מאומן היטב בטכניקות מבוססות פוטוניקה הנפוצות ביותר במעבדות הננוטכנולוגיה.

המטרה העיקרית של פרויקט iPEN (חינוך פוטוני חדשני בננוטכנולוגיה) הינה לספק תוכנית הכשרה חינוכית לחוקרים צעירים (סטודנטים בוגרים, סטודנטים למחקר) בטכניקות ובכלים הנפוצים ביותר מתחום הפוטוניקה במעבדות הננוטכנולוגיה. פרויקט iPEN יכלול פיתוח מודולים מקוונים ולא מקוונים, ארגון של קורסים אינטנסיביים, אשר יטפחו את מיומנויות הלמידה בתחום הפוטוניקה ויקנו ביטחון לחוקרים צעירים בתחום הננוטכנולוגיות.

על מנת להגביר את השפעת הפרויקט, הפרויקט כולל מספר מטרות משניות (א) לשפר את יכולות ההוראה של הצוות האקדמי ב-NanoEducation, (ב) להגביר את החשיפה לכלים חינוכיים מקוונים (ג) לספק לצוות הכשרה נוספת מלבד להכשרה הטכנית, אשר גם תכלול את ה"מיומנויות הרכות" המבוקשות ביותר. המחשבה היא שציוד המדענים הצעירים במיומנויות הטכניות ובמיומנויות "הרכות" המבוקשות ביותר תשפר את יכולת ההעסקה שלהם בעתיד.

פרויקט iPEN מורכב מקונסורציום רב-לאומי, עם שותפים מיוון, איטליה, גרמניה, הולנד וישראל. כל השותפים הפגינו רקע חזק בתחומי החינוך והמחקר בפוטוניקה ובתחומים שונים של ננוטכנולוגיה.

למידע נוסף על הפרויקט לחצו כאן.