המרכז לקידום ההוראה מייחס חשיבות רבה לפיתוח והטמעה של אמצעים טכנולוגיים בתחום ההוראה. חברי הסגל זוכים לקבל הדרכה מקיפה ורחבה ככל שניתן בכל אחד מן הכלים הטכנולוגיים שבהם נעשה שימוש במסגרת עבודתם.

המרצים זוכים למעטפת כפולה, הן מבחינת התשתית והתמיכה הטכנולוגית מצד אגף מערכות מידע, והן ברמה הפדגוגית מצד המרכז לקידום ההוראה.

המכללה עובדת עם סביבת הלמידה Moodle. לכל קורס/תרגול במכללה נפתח אתר נלווה בסביבת למידה זו.
מעבר להדרכה האישית והמחלקתית/יחידתית, הניתנת ע"י האחראית להטמעת טכנולוגיות ההוראה, נשלח למרצים בכל חודש "טיפ" שבו מוסבר כיצד ניתן לשדרג את ההוראה בעזרת שילוב טכנולוגיה, וכיצד ניתן לייעל את השימוש בסביבת הלמידה Moodle.

לקישורים נוספים בנושא המרכז לקידום ההוראה:

אודות המרכז • סקרי הוראהסדנאות והשתלמויות