פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. המכללה החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

כללי

אתר האינטרנט של המכללה אוסף מידע אודות הגולש באמצעות טפסי פנייה הממוקמים בחלק מדפי האתר, ככל שהגולש בחר להזין פרטיו לטפסים אלו.
המידע עשוי להישמר במערכת ניהול הלקוחות של המכללה ומשמש את המכללה בלבד לצורכי טיפול בפנייה או יצירת קשר עם המועמדים ללימודים ולצורך שיפור בשירות המוענק על ידי המוסד. המידע אינו מועבר לצד שלישי או לגורמים אחרים.

דיוור ישיר אלקטרוני

המכללה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי הקשור למכללה או לשירותיה. מידע כזה יישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

אבטחת מידע

המכללה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המכללה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט של המכללה, ניתן לפנות אל הגב' רונית מורד, באמצעות הדואר האלקטרוני: ronitm1@sce.ac.il.

שינויים במדיניות פרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שנמסר, תפורסם על כך הודעה באתר.