אנרגיה וסימולציות נומריות

אנרגיה וסימולציות נומריות

המרכז לאנרגיה וסימולציות נומריות עוסק במחקר יישומי (תיאורטי, נומרי וניסויי) בנושאים הקשורים לאנרגיה ולשדות ידע מדעיים הקשורים לאנרגיה.

על רקע הצורך הגובר והולך במקורות אנרגיה, שם לו מרכז המחקר כמטרה לפתח טכנולוגיות חדשות של שימוש יעיל יותר במקורות הקיימים, ולהשתמש טוב יותר במקורות אנרגיה חלופיים.

פעילות המרכז מתמקדת בשיתופי פעולה מחקריים עם מוסדות אקדמיים ותעשיות מובילות בארץ ובחו"ל, כגון אונ' פרינסטון בארה"ב, הטכניון בישראל, אונ' מגדבורג, BUCHI משוויץ. שיתופי הפעולה הללו עוסקים בשילוב תחומי מחקר מגוונים של הנדסת מכונות: מעבר חום וחומר, זרימה רב-פאזית, קירור ואגירת אנרגיה, טיפול קריאוגני, תופעות מעבר ועוד.

המודלים התיאורטיים המפותחים במרכז נפתרים בעזרת קלאסטר מחשבים לסימולציות נומריות, ונבחנים ניסויית בעזרת ציוד מתקדם הקיים במרכז וכן בעזרת מערכות ניסוי שמפותחות על ידי חוקרי המרכז.

כיום מתבצעים במרכז מספר פרויקטים מרכזיים: ייצור של טיפות סב-מיקרוניות וננו-חלקיקים בעזרת שיטה חדשה שפותחה במרכז, טחינת חלקיקים וערבוב נוזלים, פיתוח מכשירים רפואיים, שיטה חדשה להקפאת מזון, הגברת קצב מעבר חום בטיפול קריאוגני, אגחרת אנרגיות חום וקור ועוד.

החוקרים הראשיים במרכז פעילים בתחום המחקרי – בכנסים בינלאומיים, ברישום פטנטים, בפרסום מאמרים ובהנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים.