קמפוס בטוח - מניעת הטרדה מינית

SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון מחויבת ליצירת סביבה שבה ישנם יחסי כבוד הדדי והגינות כלפי עובדיה, הסטודנטים וכל מי שנמצא עימה בקשרי עבודה. המכללה רואה בחומרה רבה כל התנהגות של הטרדה מינית ותעשה ככל שביכולתה למנוע התנהגות זו


המכללה מתחייבת לטפל בכל מקרה בדיסקרטיות, במהירות, ביעילות ובאופן רציני על מנת שכולנו נחוש ביטחון בסביבתנו.

על פי החוק הטרדה מינית כוללת אחת מחמש צורות ההתנהגות האסורות שלהלן:

1. סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.

2. מעשים מגונים (מעשים לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים).

3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה כי אינו מעוניין בהצעות האמורות, אולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים האלה:

    א. ניצול של יחסי מרות בעבודה.

    ב. ניצול של יחסי מרות, תלות, חינוך (לרבות ניצול יחסי מורה-תלמיד) או טיפול בקטין, בחסר ישע או במטופל.

4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות, ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שסויגו בסעיף 3 לעיל.

5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
 

החוק קובע כי ניתן לטפל בהטרדה מינית בכל אחת משלוש האפשרויות (באופן נפרד או יחד):

1. טיפול פלילי - הגשת תלונה למשטרה.

2. טיפול אזרחי - הגשת תביעה אזרחית.

3. טיפול במקום עבודה - פנייה לאחראי/ת מניעת הטרדה מינית.

 

המכללה ערוכה לסייע לכל פונה לרבות הפנייה לייעוץ נפשי, מתן תמיכה ונקיטת צעדים מיידיים להגנת המתלונן/ת.

 

תלונות או דיווחים על חשד לביצוע הטרדה מינית במכללה יש להפנות לאחראי מניעת הטרדה מינית. 

 

פרופ' דורית תבור  - ראש המרכז להערכת איכות וקידום ההוראה

בקמפוס באר-שבע -                 טלפון: 08-6475634                               פקס: 08-6475636

דוא"ל: dtavor@sce.ac.il

 

ד"ר עדי כץ - רמ"ח הנדסת תעשייה וניהול, קמפוס אשדוד

בקמפוס אשדוד -                 טלפון: 08-8519325                               

דוא"ל: adis@sce.ac.il

 

מר משה קרוצ'י - דיקן הסטודנטים

בקמפוס באר-שבע -                 טלפון: 08-6475675                               פקס: 08-6475788

בקמפוס אשדוד -                     טלפון: 08-8519049                               פקס: 08-8519026

דוא"ל: mosheka2@sce.ac.il

 

למידע באנגלית - לחצו כאן

למידע בערבית - לחצו כאן