פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

חוק חופש המידע התשנ"ח חל על מוסדות להשכלה גבוהה, ובכללן על SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק.

ליצירת קשר עם ממונה המכללה מכוח חוק חופש המידע:

שם הממונה: גב' רונית מורד
כתובת: הממונה מכוח חוק חופש המידע
SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון
ת.ד. 950
באר-שבע
טלפון: 08-6475633
דוא"ל: ronitm1@sce.ac.il  

 

טפסים להורדה

טופס בקשה לקבלת מידע

כתב התחייבות

דוח שנתי 2015 - חוק חופש המידע

דוח שנתי 2016 - חוק חופש המידע

דוח שנתי 2017 - חוק חופש המידע

דוח שנתי 2018 - חוק חופש המידע

דוח שנתי 2019 - חוק חופש המידע

דוח שנתי 2020 - חוק חופש המידע

דוח שנתי 2021 - חוק חופש המידע

דוח שנתי 2022 - חוק חופש המידע

דוח שנתי 2023 - חוק חופש המידע