מתוך רצון להמשיך לחדש, ליזום ולהתאים את ההוראה הקיימת להוראה העתידית של המוסדות להשכלה גבוהה, מעניק המרכז לקידום ההוראה, החל משנה"ל תשפ"א, פרס ליוזמות וחדשנות בהוראה.

זוכי הפרס 2024

זוכי הפרס 2023

זוכי הפרס 2022

זוכי הפרס 2021