מתוך רצון להמשיך לחדש, ליזום, להתאים את ההוראה הקיימת להוראה העתידית של המוסדות להשכלה גבוהה, יעניק השנה המרכז לקידום ההוראה, בפעם הראשונה, פרס ליוזמות וחדשנות בהוראה.

במסגרת הפרס, נרצה להוקיר מרצים ומרצות שהובילו בשנת תש"פ-תשפ"א התחדשות בולטת ומעוררת השראה בתהליכי ההוראה שלהם.

קול קורא להגשת מועמדות - 2021

טופס הגשת מועמדות - 2021 יוגש למייל: [email protected]
מועד אחרון להגשת טופס מועמדות: 30.4.21