מתוך רצון להמשיך לחדש, ליזום, להתאים את ההוראה הקיימת להוראה העתידית של המוסדות להשכלה גבוהה, יעניק השנה המרכז לקידום ההוראה, בפעם הראשונה, פרס ליוזמות וחדשנות בהוראה.

זוכי הפרס 2021