מתוך רצון להמשיך לחדש, ליזום, להתאים את ההוראה הקיימת להוראה העתידית של המוסדות להשכלה גבוהה, יעניק השנה המרכז לקידום ההוראה, בפעם הראשונה, פרס ליוזמות וחדשנות בהוראה.

זוכי הפרס 2022

זוכי הפרס 2021