שכר הלימוד ללימודים ב-SCE זהה לאוניברסיטאות בישראל. SCE היא מכללה ציבורית המתוקצבת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ותעריפי שכר הלימוד נקבעים על פי המלצות הוועדה הציבורית לתעריפי שכר הלימוד (ועדת מלץ).

החוק לצמצום השימוש במזומן: החל מיום 1.8.2022 נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן, התשפ"ב-2022. בהתאם לקבוע בחוק, מוטלת מגבלה על שימוש במזומן בעסקאות מול עוסק בסכום של עד 6,000 שקל (מחיר העסקה). בעסקאות שמחירן עולה על סכום של 6,000 שקל, ניתן לשלם עד 10% ממחיר העסקה במזומן. במוסדות ללימודים אקדמיים מחיר העסקה עולה על 6,000 שקל, אזי עפ"י הוראות החוק ניתן לשלם במזומן עד מקסימום 10% ממחיר שכ"ל.