המרכז להערכת איכות אקדמית הוקם ב-2014, ובשנת 2016, עם השינויים הארגוניים שנעשו במכללה, הוא הוכפף תחת המרכז להערכת איכות וקידום ההוראה.

מטרת המרכז להערכת איכות הינה להוביל ולקדם את תרבות השיפור המתמיד מבחינה אקדמית במוסד.

במסגרת פעילותו עוסק המרכז במספר תחומים:
הנחיה וסיוע למחלקות האקדמיות בהכנת דוח לוועדות האיכות של מל"ג.
הובלת תהליך שוטף של הערכה עצמית במחלקות האקדמיות לצורך זיהוי עוצמות המחלקה, לצד חולשותיה המצריכות טיפול. 
הובלת תהליכי שיפור תוך-מוסדיים רוחביים.
מעקב אחר הפעילות השנתית של חברי הסגל והמלצת הענקת מצוינות.

 

סגל המרכז

פרופ' דורית תבור
ראש המרכז להערכת איכות וקידום ההוראה
G03 קציר (50)
08-6475634
dtavor@sce.ac.il

גב' גלית שיקלר פרידמן
רכזת המרכז להערכת איכות וקידום ההוראה, קמפוס באר שבע
G03 קציר (50)
08-6475732
galitf@sce.ac.il

 

לקישורים נוספים בנושא שירותים אקדמיים:

המרכז ליזמות וחדשנותקשרים אקדמיים בינלאומיים • המרכז לקידום ההוראההוגנות מגדרית