כספים

כספים

אגף כספים הוא יחידת מטה מנהלית המעניק שירות בנושאים כספיים, כלכליים, תקציביים ומנהליים.

מטרות האגף הינן טיפול מקצועי, יעיל ואיכותי בכספי המכללה, ושמירה על נכסי המכללה תוך מתן אפשרות עבודה יעילה, שוטפת ומקדמת לכלל היחידות האקדמיות והמנהליות.

אגף כספים אחראי על התחומים הבאים: תקצוב תכניות העבודה של המכללה, הנחיה וסיוע בתכנון ובהכנת התקציב השוטף לכל המחלקות והיחידות במכללה, הקצאת משאבים כוללת, תכנון רב-שנתי, רכש וקניינות, ניהול מערכת החשבונות, גבייה ותשלומים.