• תמיכה בכלל משתמשי הקצה (סטודנטים וחברי סגל), טיפול וניתוח צורכי המחשוב של המשתמשים, בחירת הציוד והתוכנות המתאימים, התקנתם, תמיכה בהפעלתם ותחזוקתם השוטפת.
  • שמירה ואבטחת המידע במכללה, תוך דגש על היבטים נוספים הנובעים מחוק הגנת הפרטיות, על פי מדיניות אבטחת המידע.
  • שמירה על זמינות הנתונים במערכות החיוניות השונות ומניעת פגיעה העלולה להביא לשיבוש הפעילות השוטפת והתקינה במכללה.
  • ייזום פרויקטים חדשניים ויישום טכנולוגיות מתקדמות לשיפור השירות והתפעול של המחלקות השונות במכללה, לרבות עבור קהל הסטודנטים.
  • ייצוב ומיסוד המערכות החדשות אשר פותחו והוקמו או הוטמעו במהלך השנים האחרונות במכללה.
  • הבטחת רציפות השירות למשתמשים השונים במערכות הממוחשבות.
  • שביעות רצון מדידה של איכות השירות של המחלקה, באמצעות סקרים.
  • ביצוע תחזוקה מונעת על פי תוכנית עבודה, תוך מתן דגש על נוחיות הסטודנטים.
  • אספקה של מערכות העונה על צורכי המשתמשים בכלל המערכות הטכנולוגיות המצויות בקמפוסים של  המכללה.
  • אורך חיים גבוה של מערכות ו"שקט" טכנולוגי.
  • שיפור היחסים והקשרים עם המשתמשים השונים, תוך היערכות מכוונת לקוח של המחלקה.

בכדי לעמוד במטרותיה הרבות והמגוונות, צוות המחלקה, המונה 19 עובדים, מורכב מבעלי מקצוע עם התמחויות טכנולוגיות רבות, ובהם  מנהלי יישומים (בעלי אחריות על מערכות ה-ERP של המכללה, לרבות המערכות האקדמיות כגון מכלול ומודל, מערכות פיננסיות ורכש), ומומחי שרתים (SYSTEM EXPERT), רשתות תקשורת ואבטחת מידע.