x סגור
פתחפתח
מתעניין/ת בלימודים?לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
בניין

על מנת להפוך את היזמות והחדשנות לחלק בלתי נפרד מכלל תוכנית הלימודים הכוללת, נדרשת הכשרת סגל ההוראה והמחקר ביזמות וחדשנות. כמו כן, הסדנאות יתמקדו בתהליך המסחור של המחקר המדעי, על מנת לאפשר לחוקרים למצות את הפוטנציאל המסחרי של מחקרם. המרכז מכין סדנאות שיועברו לסגל המרצים במסגרת מחלקתיות, ויכללו הן מושגי יסוד ביזמות והן את התהליכים המרכזיים של תהליכי המסחור.


*בבנייה, מיועד להתחיל בשנת הלימודים תשע"ח או תשע"ט

 

למאמרים נוספים בנושא המרכז ליזמות וחדשנות:

אודות המרכז ליזמות וחדשנותסגל המרכז ליזמות וחדשנותסגל אקדמיקורסים ותוכניות לסטודנטיםמסלולים לסטודנטיםמסלולים לבוגרים וליזמים חיצוניים • קישורים ליזם