במרכז מפתחים ובודקים מערכות ממוחשבות שנבנו באמצעות שיטות שונות ומגוונות לבדיקת שמישות ובאמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים. המעבדה מהווה סביבה מתקדמת המרושתת במצלמות העוקבות אחר פעולות משתמשים תוך כדי שימוש במכשירים מתקדמים כגון מכשיר לעקיבת עיניים (eye tracker), ותוכנות המתעדות את הפעולות של המשתמשים מול ממשקי המשתמש. הציוד והמערכות השונות מסונכרנים אלו לאלו על מנת לתת שילוב מיטבי של פרמטרים המאפשרים לבחון בצורה אמינה – האם המערכות שיפותחו הן יעילות ומועילות לשימוש. בנוסף, במעבדה אזור לישיבות של קבוצות מיקוד בדרך לפיתוח מוצרים, עמדות עבודה לעיצוב המערכות, תוכנות לפיתוח אב-טיפוס של מערכות ממוחשבות ועוד.