במעבדה יש חדר ייעודי שבו מתקיימות קבוצות מיקוד. קבוצת מיקוד היא כלי מחקרי איכותני.  בקבוצת מיקוד מכנסים קבוצת יעד ספציפית, לצורך דיון קבוצתי מונחה. משך הדיון הקבוצתי כשעתיים ובאמצעותו מלבנים נושא ספציפי. הדיון הפתוח מאפשר למנחה ללמוד על התנהגויות, תפיסות ורגשות של הנוכחים. בכלי מחקר זה משתמשים רבות לפני תכנון המוצר/מערכת ובזמן תכננו.

כדי שניתן יהיה לנתח את הנתונים, הדיון מצולם. החדר מרושת מצלמות, רמקולים ויש תוכנה ייעודית שמקליטה (תמונה וקול). בתום הדיון ניתן לגשת להקלטות ולנתח את המידע שהוקלט.


הרצת קבוצת מיקוד ((Focus Group) ) בחדר הייעודי הכולל מצלמות ורמקולים

 


מעקב אחרי הדיון של הקבוצה – חדר בקרה. ישנן שתי מטרות חשובות לחדר זה. אחד, חברה / ארגון שעבורם מתבצע הדיון יכולים
לצפות בזמן אמת במתרחש. שתיים, לעקוב אחרי הדיון ולראות שהדיון מתנהל באופן נכון ורצוי