תהליך פיתוח מוצר עבר במהלך השנים תמורות רבות. אחת מהתמורות היא מיקוד תשומת הלב בתהליך הפיתוח על האדם שאמור להשתמש במוצר. ישנה חשיבות גדולה להכיר תחילה את קהל היעד לפני שמפתחים ומשחררים את המוצר. מתוך הבנה זו פותחה שיטת ה UCD. בשיטה זו יש 4 שלבים עיקריים:

1. מחקר (Research) – שלב המחקר מטרתו להכיר את קהל היעד הפוטנציאלי שעבורו מתכננים את המוצר. בתום שלב זה אמורים להבין את המטרות, הצרכים והדרישות של משתמשים רלוונטיים מהמוצר.

2. תכנון & עיצוב (Design) – בשלב זה משרטטים את המוצר על בסיס המידע שאספנו קודם. יישום הידע הקודם משפיע על הפונקציונאליות שנבחר, מורכבות המסכים, בחירת הניווט, שילוב עזרה וכו. בתום שלב זה יש לנו פרוטוטיפ ראשוני של המוצר.

3. בדיקה (Usability testing) - בשלב זה אנחנו בודקים את האינטראקציה בין הפרוטוטיפ של המוצר לבין המשתמשים רלוונטיים שהגדרנו כבר בשלב הראשון. חשוב לבדוק אנשים אמיתיים שמייצגים את קהל היעד אחרת אין היתכנות לבדיקה. בתום שלב אנחנו מבינים איזה פעולות הנבדקים הצליחו ואיזה פעולות הם נכשלו.

4. יישום (Implementation) – בשלב זה מיישמים את התובנות מהשלב הקודם ומשחררים את המוצר לקהל היעד.

מקורות אקדמיים להרחבת הידע:

A developers guide to User-Centered Design - book

Key principles for User-Centered systems Design - paper