במעבדת השמישות מיושמים כללים, עקרונות ומודלים המגיעים מהספרות הענפה בתחום אינטראקציית אדם-מחשב, ופיתוח מוצרים טכנולוגיים. רשימת קריאה שאנו במעבדה ממליצים עליה:

 
Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., & Noessel, C. (2014). About face: the essentials of interaction design. John Wiley & Sons.

‏Garret, J. J. (2011). The elements of user experience. Berkeley, CA: New Riders.‏

Krug, S. (2014). Don't make me think!: a common sense approach to Web usability. Pearson Education India.‏

Nielsen, J. (1994). Usability engineering. Morgan Kaufmann.‏

Norman Donald, A. (2013). The design of everyday things. MIT Press.‏

Norman, D. (2004). Emotional design: Why we love (or hate) everyday things. Basic books.‏

Parush, A. (2015). Conceptual design for interactive systems: designing for performance and user experience. Morgan Kaufmann.‏

Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). Handbook of usability testing: How to plan, design, and conduct effective tests. John Wiley & Sons.‏

Shneiderman, B. (2022). Human-centered AI. Oxford University Press.‏

Weinschenk, S. (2020). 100 things every designer needs to know about people. Pearson Education.