חלק מחזון מרכז השמישות הוא לפתוח דלתות אל מחוץ לגבולות המכללה עבור הסטודנטים. המחלקה מעודדת את הסטודנטים לשיתופי פעולה עם התעשייה, בעיקר במסגרת פרויקטי הגמר. סטודנטים נבחרים שפרויקט הגמר שלהם עוסק בפתרון אתגרים הנדסיים וטכנולוגיים בארגונים וחברות, מקבלים ליווי צמוד במרכז השמישות, על ידי מומחית לעיצוב חוויית משתמש, הגב' יאנה סופיה. הליווי על ידי מרכז השמישות מאפשר לסטודנטים להתנסות במחקר או בתכנון ועיצוב ממשקי מערכות ברמה מקצועית ברוח UCD (User Centered Design).

כיום חברות וארגונים עובדים עם המרכז יחד עם חברי סגל וסטודנטים לפתרון בעיות בעולם האמיתי שלהם. שיתוף הפעולה בין התעשייה לאקדמיה מאפשר לסטודנטים שלנו ליזום, ליצור, להתפתח ולהתנסות וכך להשתלב ביתר קלות בתעשייה בהמשך דרכם.

שיתופי פעולה: ארגונים / מוסדות / חברות שעיצבנו עבורם במסגרת מרכז השמישות (להרחבה, לחצו על הלוגו):