תקשורת בין עובדי אגף האחזקה

הפרויקט נתן פתרון לבעיה ספציפית של חוסר תקשורת בין חרט לבין מהנדסים וטכנאים בחברה שמזמינים את עבודת החריטה. המטרה הראשית של המערכת המבוססת web היתה לייעל את השירות של פעולת החריטה על מנת להבטיח עמידה בזמנים ויכולת מעקב אחר העבודה שהוזמנה. משתמשי הקצה הנם עובדי המפעל, החרט – מבצע את העבודה, המהנדסים והטכנאים – מגדירים את העבודה במערכת.

המנחה: ד"ר רונית שמלו, הסטודנטים: שרעבי רון וגיאר אביתר