כללי התנהגות בקמפוס

נהלי כניסה:

א. בידוק והזדהות - כלל הנכנסים בשערי הקמפוסים נדרשים להזדהות בפני המאבטחים ולעבור תהליך בידוק ביטחוני. אדם אשר יסרב להזדהות או להציג את חפציו לבדיקה תיאסר כניסתו.

ב. כניסה עם רכב/אופנוע - הכניסה עם רכב מותרת אך ורק למורשים בעלי תו חניה בתוקף או אישור כניסה מוסדר מראש.

ג. כניסה עם נשק - כניסה עם נשק תותר לבעלי רישיון בתוקף לאחר בדיקה וזיהוי.

ד. אופניים - הכניסה עם אופניים מותרת. החניה תיעשה במקומות המיועדים לכך בלבד.

התנהגות ברחבי הקמפוס:

א. לוחות מודעות - אין לתלות מודעות אישיות או מודעות פרסומיות כגון מכירת רכב וכו'. לגבי מודעות בלוחות המודעות של אגודת הסטודנטים יש לפנות לאגודה לאישור .

ב. פרסום - חל איסור על חלוקת חומר פרסומי ברחבי הקמפוס ללא קבלת אישור מראש.

ג. עישון - חל איסור מוחלט על עישון בבניינים השונים. העישון מותר אך ורק בשטחים הפתוחים מחוץ לבניינים ובמקומות המיועדים לעישון.

ד. רוכלות - חל איסור מוחלט על רוכלות ברחבי הקמפוס ללא קבלת אישור מראש.

ה. ביגוד - אין להלך בקמפוס ללא חולצה או יחפים.

ו. אין להכניס אופנים, גלגליות, סקייטבורד, קורקינט וכו' לתוך המבנים. אין לרכב על אופנים או על כל אחד מכלי התחבורה על המדשאות.

כללי התנהגות ביטחונית:

א. שמירה על ציוד אישי - הנכם מתבקשים לשמור על ציודכם האישי ולא להשאירו ללא פיקוח ברחבי הקמפוס. יש לנעול את דלת משרדכם כאשר אתם עוזבים את המקום, גם אם מדובר למספר דקות. במקרה של אבדה או מציאת חפץ במכללה נא לפנות לאגודת הסטודנטים בטלפון 08-6475728.

ב. מקרה חרום: אם התבקשתם לעזוב את המשרד/כיתה בגלל בעיית ביטחון/בטיחות, הנכם מתבקשים לעשות זאת במהירות (לא בריצה) ולצאת בדרך המהירה ביותר לשטח פתוח/מגרש חניה.

ג. יש להישמע להוראות המאבטחים.

כללי כניסה ותנועה עם רכב:

א. הכניסה מותרת אך ורק לבעלי אישור, קבוע או זמני אשר הונפק על ידי יחידת הביטחון.

ב. כללים להנפקת אישורים לזכאים ועלויות ניתן לראות באתר יחידת הביטחון או דרך משרד תוויות חנייה.

ג. אישור כניסה לרכב הינו אישי ואינו ניתן להעברה. חל איסור מוחלט על העברת האישור מאדם לאדם או מרכב לרכב.

ד. חנייה - יש לחנות אך ורק בחניות המסומנות ועל פי התמרורים.

ה. נהיגה בתחומי הקמפוס תעשה אך ורק על פי התמרורים והסימונים ועל פי הוראות המאבטחים.

ו. תנועה וחניה בניגוד להנחיות מהווים עבירה משמעתית על הוראות המכללה, על המבצע עבירה יוגש דו"ח והעמדה לוועדת משמעת אקדמית.

דיווח על חריגים:

א. הנכם מתבקשים לדווח למחלקת הביטחון על כל חפץ או אדם חשוד או חריג (לצורך העניין כל חפץ ללא בעלים נחשב לחפץ חשוד).

ב. במידה ויש חשד כלשהו על פריצה או גניבת ציוד השייך לכם או משמש אתכם לצורך עבודתכם, הנכם מתבקשים לדווח מיד למוקד הביטחון.

ג. אירוע שריפה - במקרה ונתקלתם באירוע של שריפה ברחבי הקמפוס הנכם מתבקשים לדווח למוקד הביטחון ולהתרחק מהמקום.

ד. במקרה של אירוע רפואי או פציעה הנכם מתבקשים לדווח למוקד הביטחון (גם אם כבר הוזמנו שירותי מד"א).

ה. דואר חשוד - במידה וקבלתם דבר דואר אשר זהות השליח אינה ידועה לכם ותכולתו חשודה, אין לפתוח את המעטפה ויש לדווח למוקד הביטחון באופן מיידי.