הנחיות ביטחון לסטודנטים.ות

שעות הפעילות של המכללה

המכללה פתוחה בימים א'-ה' בין השעות 7:30-22:00 וביום ו' בין השעות 7:30-14:00.

נהלי הכניסה למכללה

הכניסה בשערי המכללה מותנית בהצגת תעודה סטודנט ומעבר בידוק ביטחוני. נודה על שיתוף פעולה עם מערך האבטחה המבצע את עבודתו החיונית בשערים השונים.

נשיאת נשק במכללה

  • הכניסה עם נשק אישי /ארגוני לתחומי המכללה תיעשה אך ורק באישור ורישום אישור נשיאת נשק בתוקף. נשיאת הנשק במכללה תתבצע עפ"י כללי משטרת ישראל והוראות החוק.
  • כניסה לתחומי המכללה עם נשקים ארוכים, תתאפשר בתנאי שהמחסנית מחוץ לנשק או שנמצא בנשק מונע פליטת כדורים "מק פורק".
  • לעניין בטיחות הנשק משמעות רבה ונדרשת אחריות אישית. יש לשמור בהקפדה יתרה על הכללים.

מרחבים מוגנים

מיקום ומפות המרחבים המוגנים נמצאים באתר המכללה.

חניית אופנועים

  • חניית אופנועים בשטח המכללה מותנית בקבלת תו חניה ממחלקת הביטחון.
  • החנייה תתבצע אר ורק במקומות המסומנים והמאושרים לחנייה. נא להקפיד.

חניית אופניים/קורקינטים/אופניים חשמליים

  • ברחבי המכללה ישנם מתקני אופניים ייעודיים לחנייה. ניתן לקשור את הכלים במתקנים המיועדים לכך בלבד.
  • חל איסור מוחלט להסתובב /להכניס כלים אלו לכיתות או לרחבת הכיתות.
  • כמו כן אסור להטעין בכיתות או בשקעים שלא אושרו.

אבדות

האבדות במכללה מרוכזות במחלקת ביטחון.

חפץ חשוד

אין להותיר במכללה חפצים או תיקים אישיים ללא השגחה. סטודנט שישאיר את חפציו ללא השגחה - יינקטו מולו צעדים משמעתיים.

עישון

העישון מותר רק במקומות המסומנים לכך. חריגה תגרור העמדה לוועדת משמעת. לתשומת ליבכם, ישנם סיירי ביטחון שאוכפים הנחיה זו.

מקרה חירום

  • בכל קמפוס פועל מוקד חירום, ואליו ניתן להעביר דיווח על כל חשש / חשד ביטחוני ובטיחותי.
  • כל פנייה תיבדק ותטופל באופן מיטבי על ידי ביטחון המכללה.

להלן דרכי התקשרות עם מוקדי החירום בקמפוסים השונים:

קמפוס באר שבע

קמפוס אשדוד