תחומי פעילות

אגף משאבי אנוש של SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, פועל לאור האמור לעיל ואחראי על התחומים הבאים:

  • גיוס עובדים ומיונם: איתור צרכי גיוס, מיון המועמדים בהתאם לתיאור העיסוק ואיתור המועמד האידיאלי.
  • קליטת עובדים חדשים: סגל מנהלי וסגל אקדמי
  • הדרכה: איתור צרכי הדרכה של עובדי המכללה ומתן מענה בהעברת הדרכות ו/או התקשרות עם מדריכים חיצוניים , ריכוז ועדת השתלמויות
  • הערכת עובדים: שיפור ביצועי העובד, שיפור התקשורת הפנים-ארגונית
  • ניהול המשאב האנושי בארגון: קידום עובדים וניודם, קידומי שכר, עדכוני העסקה, סיום העסקה ופרישה
  • רווחה: ארגון פעילויות בתחומי תרבות ורווחה, בשיתוף פעולה עם ועד עובדי המכללה