קידום ההוראה - השתלמות בסיסית: השתלמות בת יומיים למרצים חדשים שנקלטו כ'חברי סגל מן-המניין', שתכליתה קידום ושיפור תהליכי ודרכי ההוראה.

למידה מטעויות: הסדנה עסקה בהתמודדות המרצה עם טעויות מצד סטודנטים באופן היעיל והנכון ביותר במישור הרגשי ובמישור הקוגניטיבי, כך שטעויות תהיינה מנוף להבנת מעמיקה של הנושא הלימודי ולשיפור ההישגים.

השתלמות לראשי מחלקות ויחידות: השתלמות בת יומיים שעסקה ברכישת מיומנויות ניהוליות, הן ברמת ניהול צוות והן ברמת ניהול קשרי חוץ.

מיתוג אנשי מקצוע באקדמיה: הסדנה עסקה בזיהוי סגנון התקשורת האישי של המרצה וברכישת כלים בתקשורת למול הסטודנטים. שימוש בתקשורת אפקטיבית לפיתוח "גאוות יחידה" והעצמת הסטודנטים. המרצה ככרטיס ביקור של המכללה - בניית כרטיס ביקור אישי וארגוני למרצה. מיתוג עצמי בתקשורת אחד על אחד מול סטודנטים/עמיתים/ממונים.

Faculty English Club: כחלק מחזון הבינלאומיות של המכללה, ובמטרה לשפר את מיומנויות השיח בשפה האנגלית של המרצים, נפתח Faculty English Club בכל קמפוס. במסגרתו נפגשו חברי הסגל פעם בשבוע וקיימו שיחות, דיונים, והרצאות טד קצרות בשפה האנגלית, בהובלתן של מרצות מהיחידה לאנגלית.

השתלמות בתוכנת PREZI להכנת מצגות מקצועיות: במסגרת הסדנא למדו חברי הסגל לתכנן ולבנות מצגת שונה מפתיעה ומרעננת, תוך שימוש בכלים המתקדמים של PREZI - תוכנה להצגת מצגות ולהצגת רעיונות על בד וירטואלי.

סדנת הכל בקול: הסדנה עסקה ברכישת כלים להתנהגות קולית נכונה, ידע על מערכת הקול, כלים לדיבור נכון, תרגילים פשוטים לתרגול יומיומי לשיפור המצב הקיים, "טיפים" והרגלי חיים.

סדנה בכתיבת בחינות: יועדה למרצים הכותבים מבחנים המבוססים על שאלות קצרות כדוגמת שאלות מילוליות או פתרון תרגילים. בסדנה רכשו המשתתפים ידע וכלים בכתיבת בחינות מהימנות ותקפות, נחשפו לעקרונות מרכזיים בבניית בחינות, תוך חידוד תפקידן של הבחינות בתהליך הלמידה, מטרות הלמידה ותוצריה.

לינקדאין: היכרות עם לינקדאין, הרשת המקצועית-עסקית המקשרת בין אנשי מקצוע, במטרה לייצר קשרים מקצועיים (נטוורקינג), לקדם חילופי ידע מקצועי, למתג את ההתמחות המקצועית ולהפיץ מאמרים ומחקרים אקדמיים.

הוראה בשיטת PBL: יום מרוכז להיכרות ולהתנסות בשיטת ההוראה PBL לכל המרצים בקמפוס אשדוד. בחינת המניעים והצרכים להשתמש במתודה PBL. התנסות מעשית של המרצים בשמונת השלבים של תהליך פיביאלי: מגה נושא וחלוקה לקבוצות, שאלה פורייה, איסוף מידע, יצירת תוצר, משוב עמיתים, בנית מחוון, פרזנטציה, רפלקציה והערכה. המשגה של ההתנסות מתיאוריה לפרקטיקה יישומית וחזרה.

הרצאה - הוראה בכיתה מגוונת: בעבודה השוטפת המרצים האמונים על ההוראה והעברת הידע בפועל מוצאים עצמם עוסקים יותר ויותר בסוגיות בין אישיות הנובעות מהבדלים בין-דוריים, תרבותיים ואחרים, מה שדורש מהם משאבים וזמן רב. מטרת המפגש היתה להקנות למרצים המשגות וכלים שיסייעו בניהול השונות בצורה אפקטיבית יותר, תוך שמירה על מהות ומטרת התפקיד שלהם כמרצים. 

שימוש מתקדם באקסל: השתלמות ייעודית באקסל למרצים מהמחלקה לתעשייה וניהול בקמפוס אשדוד.

קורס עתודה ניהולית: קורס לראשי מחלקות ויחידות אקדמיות. כלל מספר מפגשים לאורך השנה בהם עסקו בפיתוח מנהיגות אישית, תקשורת בינאישית, פיתוח וניהול צוות, הנעת עובדים, קבלת החלטות בניהול ועוד.

שימוש בהמחשות בהשכלה הגבוהה: המחשות הם כלי יעיל בהוראת ההנדסה. בסדנא הכירו המשתתפים סוגים של המחשות ובחנו מתי כדאי להשתמש בכל אחד מן הסוגים, תוך התנסות ב'הכנת המחשבות' (המחשבות המביאות להמחשה).

מוטיבציה שיתאמצו קצת: הסדנה עסקה בשתי בעיות מוטיבציה מרכזיות בקרב הסטודנטים - נוכחות דלה בהרצאות ומאמץ מועט בבית. המשתתפים קבלו ידע תאורטי והתנסו במספר כלים שמטרתם להשפיע על מוטיבציית הסטודנטים.

הרצאה - קורסים הנדסיים חדשנים: במסגרת ההרצאה הוצגו שני מקרים המדגימים כיצד ניתן להיעזר ב'תורת ההכוונה העצמית', שהינה אחת מתורות המוטיבציה המובילות, בכדי להגביר את העניין של הסטודנטים להנדסה בלימודים.

למידה מבוססת בעיות: הסדנא עסקה בלמידה מבוססת בעיות, כולל הגדרה וזיהו בעיות הנדסיות, המאפיינים, האתגרים והיישום של גישה זו בהוראה האקדמית. תוך התייחסות למשותף ולשונה בין Problem Based Learning וגישת Project Oriented. 

מענה וניהול אפקטיבי של שאלות בהרצאה: במסגרת הסדנא מופו סוגי השאלות שעולות בכיתה, שאלות טובות שמקדמות את ההרצאה ושאלות מעכבות. והאופן שבו ניתן לנהל שיעור המשלב מענה על שאלות באופן אפקטיבי, כך שמצד אחד תהיה אינטראקציה עם הסטודנטים, ומצד שני המרצים הם אלו שיהלו את ההרצאה ואת קצב ההתקדמות בחומר.

שילוב טכנולוגיות בהוראה: במסגרת הסדנה התנסו המשתתפים בכלים דיגיטליים, דנו בהשלכות הפדגוגיות של כלים אלו ובדרכי יישום אפקטיביות.

לצאת מהקופסא - פיתוח חשיבה יצירתית: בסדנא דנו המשתתפים במהי יצירתיות, כיצד ניתן לפתח יצירתיות, מה מעודד וחוסם יצירתיות ומהי תרבות החדשנות.

שחייה בים הלמידה הדיגיטלית: במפגש הוסיפו המשתתפים לארגז הכלים האישי טכניקות הוראה חדשות המתאימות להוראה סינכרונית והוראה אסינכרונית ונחשפו למגוון כלים שיכולים לסייע בהוראה דיגיטלית.

Zoom Out/Zoom In, כנס הוראה מקוונת: במסגרת הכנס חברי סגל אקדמי ממחלקות ויחידות שונות שתפו בהצלחות ובכישלונות שחוו במהלך הלמידה המקוונת, במטרה להפיק לקחים ותובנות מניסיונם של אחרים ולייצר למידת עמיתים.

תכנון קורס אקדמי בלמידה מרחוק: בהדרכה למדו המשתתפים איך מעצבים מחדש את הקורס כך שיתאים להוראה מרחוק, האם ואילו שינויים כדאי לבצע בסילבוס, בדרכי הערכה ובשיטות ההוראה. 

כלים מתקדמים ב-Moodle, בחנים מקוונים: בוחן הוא כלי ב-moodle המאפשר להציג שאלות לסטודנטים שיבדקו באופן ממוחשב או ידני. ניתן לעשות בו שימוש לתרגול עצמי, לתרגילי הגשה ואף למבחני סוף סמסטר (המתבצעים מרחוק). בהדרכה הכירו המשתתפים את הכלי ואת אפשרויות השימוש בו. 

כלים מתקדמים ב-Moodle, מה עושים ורוצים הסטודנטים: אחד הקשיים המשמעותיים בהוראה מרחוק הוא היכולת המוגבלת "לחוש" את הסטודנטים. בהדרכה למדו המשתתפים כיצד אפשר להיעזר בטכנולוגיה על מנת ללמוד מה הסטודנטים עושים ומה הם חווים ומה היו רוצים שיהיה בקורס. קבלת אינפורמציה לגבי פעילות הסטודנטים באתר ופידבק באמצעות סקר.

כלים מתקדמים ב-Moodle, הערכת עמיתים: הערכת עמיתים היא אסטרטגיה שבה לומדים.ות מתבקשים.ות להעריך זה את עבודתו של זה. יישום של הערכת עמיתים בקורס אקדמי יכול לספק תועלות פדגוגיות רבות. בהדרכה נדונו היתרונות והמגבלות של הערכת עמיתים ויישומה, והוצג יישום המודל שנועד להערכת עמיתים.

Zoom - מההתחלה: בהדרכה הכירו המשתתפים שימושים בסיסיים ב-ZOOM. כיצד יוצרים מפגש, כיצד מנהלים מפגש ומה עושים עם ההקלטות.

Moodle למתחילים: בהדרכה הוצגו השימושים החשובים והנפוצים ביותר ב-moodle כיצד מעלים חומר, כיצד פותחים תיבת הגשה למטלות וכיצד לנהל קבוצת דיון (פורום).

כלים מתקדמים ב-Moodle, ארגון אתר הקורס: בהדרכה למדו המשתתפים כיצד ניתן לארגן את אתר הקורס על מנת להקל על ההתמצאות הסטודנטים בו והפיכתו לאטרקטיבי יותר. הגדרת מבנים שונים של האתר, כולל דרך התצוגה והניווט בין יחידות ההוראה, הזזה והדגשה של יחידות הוראה ועוד.

לזמזם נכון: בסדנה למדו המשתתפים כיצד ניתן לשפר את מיומנויות ההוראה וקבלו כלים חדשים מאת המנחה שהינו אומן ושחקן.

תכנון, כתיבה וניתוח מבחנים: אחת הדרכים המקובלות לבדוק הישגים היא באמצעות מבחן. המבחן צריך להיות הוגן (אך לא חייב להיות קל), דהיינו תקף (כלומר, ממצה ובלבדי) ומהימן. בסדנה למדו המשתתפים לכתוב מבחן מצוין, ויקבלו טיפים איך להתאים את המבחן לתכנים אותם הם מלמדים.