Certified Quality Assurance המסלול להכשרת בודקי תוכנה

מרכז אקדמי: ערן שחם

לפרטים והרשמה יש לגלול מטה ולמלא פרטים - נציג היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של SCE יחזור אליכם בהקדם

תחום בדיקות התוכנה הינו מהמובילים והחשובים בשוק ההייטק כיום. תוכנות מקיפות אותנו במוצרים רבים בחיינו (מוצרי תקשורת, מכשור רפואי, מכוניות, אינטרנט, בנקים, ועוד). חלק חשוב מפיתוח התוכנה הינו בדיקתה ותיקון התקלות שנמצאו בה. תפקיד בודק התוכנה הינו לתכנן ולהריץ בדיקות על התוכנה במטרה למצוא תקלות וחריגות ולוודא עמידתה בדרישות הלקוח. הבודק עובד בשיתוף עם מפתח התוכנה, במטרה לשפר את איכותה ולצמצם באגים במערכת. לשם כך, בודק תוכנה מקצועי הינו בעל ידע במתודולוגיות, שיטות עבודה וכלים רבים בתחום.

מקצוע הבודק הינו מקצוע מרתק, המתקדם בד בבד עם השינויים הטכנולוגיים האחרונים, הסטנדרטים וכלי הבדיקות הקיימים והחדשים בתחום. הבודק הינו בעל ראייה מערכתית של כלל המערכת הנבדקת וצורכי הלקוחות ומהווה הסמכות המקצועית המאשרת את איכות התוכנה לפני שחרורה לשוק.

תוכנית הלימודים ממוקדת בהכשרת התלמיד כבודק תוכנה ידני ואוטומטי, ומספקת את הידע המקצועי התיאורטי והמעשי העדכני ביותר בשוק כיום.

בין הנושאים הנלמדים: בדיקות תקשורת, בדיקות Web, בדיקות Mobile, בדיקות עומסים, בדיקות ERP.

בנוסף, הקורס מכין את התלמיד למבחן ההסמכה הבינלאומי בבדיקות תוכנה.  

לפרטים והרשמה יש לגלול מטה ולמלא פרטים - נציג היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של SCE יחזור אליכם בהקדם