זכאות לתעודה

קיימת חובת נוכחות ב-80% מהמפגשים, ועמידה במטלות התכנית.

לעומדים בדרישות התוכנית תוענק תעודה מטעם המרכז ללימודי חוץ, מכללת SCE.

 

הערות

פתיחת כל תוכנית מותנית במספר הנרשמים.
דמי ההרשמה אינם מוחזרים, אלא במקרה של אי-פתיחת התכנית על ידי היחידה.
דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד.

היחידה מביאה לידיעת הנרשמים, כי ייתכנו שינויים במערך התוכנית, במועדי הלימודים והבחינות או בכל נושא אחר. הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים. כפוף לנהלי המרכז ללימודי המשך במכללת SCE.

 

נהלי רישום

ההרשמה תתבצע באמצעות היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון