פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

הרשמה למסלול מדעי נתונים בשנת תש"ף במילוי טופס בקשה עד לתאריך 4.2.2022

 לפרטים בנוגע להרשמה: גב' רגינה ויסמן בדוא"ל reginava@sce.ac.il  

למידע אקדמי בנוגע למסלול: ד"ר מרינה ליטבק, ראש מסלול מדעי נתונים, בדוא"ל marinal@ac.sce.ac.il