פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

מטרת מסלול מדעי הנתונים (Data science) היא להרחיב את ידע הסטודנטים בתחומים של עיבוד נתונים גדולים (Big Data), כריית נתונים (Data Mining), אחזור מידע (Information Retrieval), עיבוד נתונים טקסטואליים (Text Mining), מערכות המלצה (Recommender Systems) ויישומי בינה מלאכותית (Artificial Intelligence), כולל למידה עמוקה עם קשתות ניורוניות (Deep Learning). הידע הנרכש במסלול הזה נדרש היום בתעשייה כדי לפתח מערכות לחיזוי ואיתור אירועים וחוקים במידע הרב הנמצא בכל מערכת ממוחשבת גדולה.  סטודנטים במסלול יקבלו ידע תיאורטי וגם פרקטי, הנדרשים לעיצוב ופיתוח מערכות. 

מסלול  מדעי הנתונים הוא מסלול הצטיינות, שאליו ניתן להצטרף רק בתום סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה בהנדסת תוכנה.

בנוסף לקורסי ליבה בהנדסת תוכנה, לסטודנטים במסלול יינתנו חמישה קורסי בחירה (קורס אחד בסמסטר), בהם ייחשפו לנושאים המעמיקים בתחום מדעי נתונים, ואף תינתן האפשרות לפרויקטים ייחודיים בתחום בשנה ד' ללימודיהם.