פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

פטור מקורסים בעקבות לימודים קודמים

סטודנטים אשר הגיעו ממוסדות אקדמיים אחרים, המבקשים להתקבל למסלול מדעי נתונים, יצטרכו לקחת את כל הקורסים במסגרת תוכנית הלימודים במסלול.


הכרה במסלול בסיום הלימודים לתואר

בתעודת הגמר יצוין, כי הסטודנט סיים מסלול מדעי נתונים Data Science.


תנאי קבלה למסלול

כל סטודנט נדרש להגיש טופס הרשמה למסלול בסוף סמסטר א' של שנה ב'.

תנאי קבלה למסלול מדעי נתונים יכולים להשתנות משנה לשנה ויתפרסמו כל שנה. לדוגמה, בשנת תשפ"ב:

  • ציון סופי 80 לפחות בקורס "מבוא למדעי המחשב"
  • ציון סופי 80 לפחות בקורס " תכנות מונחה עצמים" (ייתכן שיוחלף בקורס מתמטי)
  • ציון סופי 80 לפחות בקורס " לוגיקה ונושאים דיסקרטיים 2"
  • ציון ממוצע כללי 80 לפחות

סטודנט שלא עומד בתנאים האלו וקבלתו למסלול לא אושרה, יכול להגיש בקשה ומועמדותו תידון ע"י ועדת קבלה. במצב זה ניתן יהיה להתקבל על תנאי ולהידרש לציון סופי של לפחות 85 בקורסי המסלול.

 

הפסקת לימודים במסלול

על הסטודנט במסלול לעמוד בכל דרישות המסלול. בהתקיים אחד מהתנאים הבאים, תתכנס ועדת המסלול ותדון בעתידו של הסטודנט במסלול:

  • ציון ממוצע שנתי ו/או ציון בקורסי המסלול מתחת ל-75
  • עבירת משמעת אקדמית (בהתאם לתוצאות ועדת משמעת)
  • מצב אקדמי לא תקין

סטודנט המעוניין לעזוב את המסלול, יגיש בקשה בכתב לראש המסלול. לא תאושר פרישה ממסלול בשנה ד' ו/או אחרי תחילת פרויקט גמר.