פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

פטור מקורסים בעקבות לימודים קודמים

סטודנטים אשר הגיעו ממוסדות אקדמיים אחרים, המבקשים להתקבל למחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה יקבלו פטורים בתנאי שהסילבוס, נק"ז זהים, והציון שקיבלו הינו מעל 65.


הפסקת לימודים במחלקה

בהתקיים אחד מהתנאים הבאים, תתכנס ועדת הוראה מחלקתית  ותדון בעתידו של הסטודנט בכל שנה ובכל אחד מהמסלולים:

  • ציון ממוצע שנתי הנמוך  65
  • עבירת משמעת אקדמית (בהתאם לתוצאות ועדת משמעת)
  • מצב אקדמי לא תקין