פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

קורס פרויקט גמר נמשך שני סמסטרים. משקל הקורס 8 נק''ז. תנאי קדם לקורס: 110 נק''ז. במקביל לביצוע פרויקט הגמר מתקיים קורס סמינר פרויקטים, 1 ש''ש ללא נק''ז.

דרישות כלליות לפרויקט גמר: רמה הנדסית ואקדמית גבוהה, כתיבת דוחות בצורה מדעית תקינה.

סטודנטים ממסלול טכנולוגיות תקשורת מבצעים פרויקטי גמר בתחום רחב של טכנולוגיות תקשורת, עיבוד אותות, התפשטות גלים ואנטנות, ננוטכנולוגיה ועוד.

בתחום התמחות זה פרויקטי ביצוע אינם פחות חשובים ו/או איכותיים מפרויקטי פיתוח.