פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

האקתון הנדסת תקשורת ניידת וטכניקות קליטה ושידור

משימת ההאקתון הינה תחרות תכנות בסביבת MATLAB. תחרות זו תבחן שליטה בנושא ה-PLL.

ההאקתון כולל:

  • תכנון מערכת תקשורת ספרתית
  • בחירת סוג האפנון וגודל קונסטלציה
  • יצירת בסיס נתונים
  • "בניית" משדר
  • "בניית" מקלט
  • יצירת רעש
  • מימוש PLL

משימת ההאקתון כוללת מימוש PLL כהמשך לעבודת המטלב שניתנה לבית כהכנה למשימת ההאקתון. במסגרת משימת הבית, הדרישות היו לממש את המערכת בהתאם למספר הקבוצה. כעת עליכם לממש PLL עבור המערכת.

הקבוצה שתבצע משימות אלו בזמן הקצר ביותר תוגדר כזוכת ההאקתון. כל קבוצה שתעמוד במשימה, גם אם לא בזמן הקצר ביותר תקבל ניקוד מקסימלי. הזמן המקסימלי למימוש המשימה הינו 48 שעות.


האקתון רשתות תקשורת

במהלך השבוע ה–11 של הסמסטר יתקיים האקתון. במסגרת ההאקתון תתקיים תחרות המבוססת על תכנות בסביבת MATLAB. תחרות זו תבחן את השליטה בחומר הקורס אשר עוסק בשכבה הפיזית. ההאקתון יכלול תכנון מערכת תקשורת ספרתית, בחירת סוג האפנון וגודל קונסטלציה, יצירת בסיס נתונים, בניית משדר, בניית מקלט, יצירת רעש. לאחר מימוש חלקי המערכת השונים, על הקבוצות להציג גרף הסתברות שגיאה, המוכיח את תפקודה התקין של המערכת.

הקבוצה שתבצע משימות אלו בזמן הקצר ביותר תוגדר כזוכת ההאקתון. כל קבוצה שתעמוד במשימה, גם אם לא בזמן הקצר ביותר תקבל ניקוד מקסימלי. הזמן המקסימלי למימוש המשימה הינו 48 שעות.

המשימה כוללת עבודת מטלב כרקע/ ישנן כ–10 אפשריות שונות בהתאם למספר הקבוצה (בין 0 ל–9). במסגרת ההאקתון כל קבוצה תוסיף את המספר 5 למספר הקבוצה שלה ותידרש להתאים את העבודה לדרישות בהתאם למספר הקבוצה החדש. כך לדוגמה, קבוצה שבמקור מספרה היה 3, תידרש במסגרת ההאקתון לבצע את הדרישות תחת מספר קבוצה מספר 8. קבוצה שבמקור מספרה היה 5, תידרש במסגרת ההאקתון לבצע את דרישות קבוצה מספר 10, אך מפני שלא קיימת קבוצה 10, יש לבצע מודולו 10, כלומר מספר הקבוצה יהיה כעת 0.