פתחפתח
רוצה לדעת עוד?מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם
*יש להזין שדות חובה

תכנית הלימודים במתמטיקה, הנלמדת במסגרת לימודי הנדסה, היא תכנית אקדמית המותאמת לתחומי ההנדסה השונים בהתאם ליעדים ולצרכים של כל מחלקה. מסרת התכנית היא להעניק כלים מתמטיים הדרושים לאנליזה של מערכות ותכנון הנדסי.

תכנית הלימודים כוללת את הקורסים הבאים:

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חדו"א)

בקורסי חדו"א רוכש הסטודנט מושגים וכלים הנחוצים לתיאור ולחקירה מתמטית ומדויקת של תופעות פיזיקליות המתרחשות בטבע. הקורסים מקנים גם בסיס מתמטי אשר ישמש את הסטודנט בהמשך לימודיו במסגרת קורסי ההנדסה וקורסים אחרים.

חדו"א 1, חדו"א  1א - הקורס עוסק בחקר התלות בין שני משתנים.

חדו"א 2, חדו"א  2א - הקורס עוסק בתלות בין שלושה משתנים או יותר.

שני הקורסים נלמדים במסגרת תכנית הלימודים של שנה א' במחלקות השונות.

משוואות דיפרנציאליות

מסרת הקורס היא להקנות מושגים בסיסיים בתורת המשוואות הדיפרנציאליות הרגילות ואימון בשיטות העיקריות המשמשות בה. במסגרת הקורס יקבל הסטודנט ידע לגבי שאלות היסוד בתיאוריה זו, כמקצוע מרכזי באנליזה מתמטית. הקורס אמור גם לאפשר למסיימו להשתמש בטכניקות שונות של התיאוריה ככלי חיוני במדעים הפיזיקליים והטכנולוגיים. במסגרת הקורס נלמדות משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון ושני, משוואות מסדר גבוה הניתנות להורדת סדר באמצעות החלפת המשתנה, משוואות דיפרנציאליות ליניאריות עם מקדמים קבועים מסדר שרירותי, מערכות משוואות דיפרנציאליות ליניאריות, התמרת לפלס ושימושיה בפתרון בעיות קושי, הרכבת המשוואות הדיפרנציאליות ושימוש בהן במתמטיקה ובמקצועות הטכנולוגיות. הקורס נלמד במסגרת תכנית הלימודים בסמסטר ב' שנה א' וסמסטר א' שנה ב' במחלקות שונות למשך סמסטר אחד.

אלגברה ליניארית

הקורס נועד לתת לסטודנטים כלים נחוצים ללימוד מקצועות טכנולוגיים ומתמטיים מתקדמים, בפרט, משוואות דיפרנציאליות, אנליזה נומרית, פונקציות מרוכבות, תכנון ליניארי וכו'. בקורס לומדים שיטות לפתרון מערכות משוואות ליניאריות, תורת המטריצות והדטרמיננטות, מושגי יסוד של מרחבים וקטוריים וטרנספורמציות ליניאריות. פרק מבוא של הקורס מוקדש לשדה של מספרים מרוכבים. הקורס נלמד במסגרת תכנית הלימודים בשנה א' במסגרת סמסטר אחד במחלקות שונות.

מתמטיקה הנדסית א'

אנליזת פורייה מהווה כלי חשוב מאוד לתיאור וניתוח תהליכים חשובים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת מכונות. מטרת הקורסים ''מתמטיקה הנדסית א''' ו''מתמטיקה הנדסית להנדסת מכונות" היא לתת לסטודנטים בסיס באנליזת פורייה ומשוואות דיפרנציאליות חלקיות. הקורסים כוללים פיתוח פונקציות לסור פורייה, יסודות ושימושים של התמרת פורייה, ומיון של משוואות דיפרנציאליות חלקיות ופתרונן ע''י שיטת הפרדת משתנים. סטודנטים במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה לומדים בנוסף גם יסודות של מרחב מכפלה פנימית, מרחב מנורמל ומערכות אורתוגונאליות. שני הקורסים נלמדים במסגרת תכנית הלימודים של שנה ב' למשך סמסטר אחד.

הסתברות וסטטיסטיקה

לא כל התופעות שמתרחשות בטבע, בחיים, בתעשייה ובכלכלה ניתנות לחיזוי חד-משמעי (כמו מזג האוויר, אורח חייו של אדם, ביקוש למוצר מסוים בשוק וכו'). אולם בהרבה תחומים יש צורך לספל בתופעות אקראיות כאלה ולדעת כיצד לקבל החלטות נכונות בתנאים של "אי מוגדרות" חד-משמעית.

כדי לפתור בעיות אלו, פיתחו המתמטיקאים את תורת ההסתברות והסטטיסטיקה. תורת ההסתברות נותנת את הבסיס התיאורטי לטיפול במאורעות אקראיים והסטטיסטיקה עוסקת בעיבוד נתונים סטטיסטיים וקבלת החלטות על סמך הנתונים שהתקבלו. זהו קורס חשוב ושימושי בתחומים רבים, ביניהם מדע וטכנולוגיה, תעשייה וכלכלה וכן רפואה וחינוך. הקורס נלמד בשנה א' או ב', בהתאם לתכנית הלימודים במחלקות השונות.

פונקציות מרוכבות לאלקטרוניקה

מספרים מרוכבים אשר הופיעו לראשונה לצורכי פתרון משוואות אלגבריות ולא היו קשורים מלכתחילה למציאות הפכו במשך הזמן לאמצעי הכרחי לפתרון בעיות שונות בתורת החשמל, אווירודינמיקה, תורת החום ומקצועות מדעיים אחרים. בקורס נלמדים עקרונות תורת הפונקציות המרוכבות, אינטגרלים מרוכבים, סורי לורן. חישובי אינטגרלים בעזרת שאריות, העתקות קונפורמיות והשימוש בהן באלקטרוסטאטיקה.

אנליזה וקטורית

בקורס אנליזה וקטורית סטודנטים מקבלים כלים מתמטיים ומחשבתיים להמשך לימודי המקצועות הטכנולוגיים ולצורך קורסים מתקדמים בחשמל ואלקטרוניקה ובהנדסת מכונות. בקורס לומדים אינטגרלים קוויים ומשטחיים, משפטים יסודיים של אנליזה וקטורית, אלמנטים של תורת שדה ושימושים בהם לפתרון בעיות שונות בתורת השדה הווקטורי. הקורס נלמד במסגרת תכנית הלימודים של שנה ב' במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמחלקה להנדסת מכונות למשך סמסטר אחד.

לוגיקה ונושאים דיסקרטיים 2

תחום מתמטי חדש יחסית שהתפתח במאה העשרים. תחום זה מספק בסיס מתמטי לתכנות ומדעי המחשב. בנוסף, נעשה שימוש בשיטות ומודלים של מתמטיקה דיסקרטית בענפים שונים של מדע וטכנולוגיה. הקורס מיועד לסטודנטים של המחלקה להנדסת תוכנה שנה א'.

מבוא למשוואות דיפרנציאליות ופונקציות מרוכבות

בקורס זה נלמדים יסודות של משוואות דיפרנציאליות רגילות ופונקציות אנליטיות. הקורס מיועד לסטודנטים של המחלקה להנדסת תוכנה שנה ב'. הנושאים העיקריים של הקורס:

1. שיטות נבחרות של התרת משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון ושני, בעיות ההתחלה, בעיות שפה, משוואות דיפרנציאליות ליניאריות מסדר n, פונקציות מדרגה, דלתה-פונקציה, משפסי ההזזה ומערכת משוואות דיפרנציאליות.

2. פונקציות מרוכבות אלמנטאריות, גבול, רציפות, נגזרת, פונקציות אנליטיות, פונקציות הרמוניות, אינטגרציה במישור מרוכב, סורי Laurent-! Taylor  סינגולאריות, משפס השארית.

קורס מבוא למתמטיקה

הקורס מיועד לסטודנטים שחויבו בו בהתאם לתנאי הקבלה. הקורס נועד להקנות לסטודנט רמת ידיעות שוות ערך ל- 5 יח"ל במתמטיקה. בכל שנה מתקיימים קורסי מבוא למתמטיקה בהתאם לצורך. על הסטודנט להשלים תנאי זה, לכל המאוחר, בסמסטר הראשון ללימודיו בשנה א', אלא אם כן אישרה לו ועדת ההוראה המחלקתית מועד אחר. עבור רוב המחלקות על הסטודנטים להשלים קורסי מבוא למתמטיקה עוד לפני תחילת הלימודים האקדמיים. במידת הצורך ובכפוף לאילוצי SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, יתקיימו קורסי המבוא גם בקיץ.

ההצלחה בקורס מותנית בקבלת ציון 70 לפחות בבחינה המסכמת לכל המחלקות (פרט למחלקה לחשמל ואלקטרוניקה, שם נדרש ציון 75), ובנוכחות של 80% בהרצאות ובתרגולים.

מבוא לאנליזה נומרית

בקורס מבוא לאנליזה נומרית לומדים שיטות נומריות לפתרון בעיות שונות במתמטיקה. שגיאת עיגול בחישובים נומריים, פתרון משוואות לא ליניאריות, קירובים שונים (אינטרפולציה, טפליין, ריבועים מינימליים), אינטגרציה נומרית, גזירה נומרית, פתרון מערכות משוואות ליניאריות, ערכים ווקטורים עצמיים, פתרון בעיית קושי ובעיית שפה.