קמפוס באר שבע

ראש היחידה
106ג איינשטיין (40)
08-6475652
עוזרת מנהלית
גב' מרגלית חיימברג
106ג איינשטיין (40)
08-6475653
[email protected]
פקס: 08-6475654
 
 

למאמרים נוספים בנושא מתמטיקה:

תוכנית לימודים