שימוש בגליצרול ונגזרותיו כממסים בני-קיימא לתגובות כימיות / פרופ' עדי וולפסון ופרופ' דורית תבור, המחלקה להנדסה כימית

גליצרול הוא נוזל אורגני לא רעיל ופריק ביולוגית, שמיוצר ממקורות טבעיים ומתחדשים וכתוצר לוואי בייצור של דלק ביולוגי מסוג ביו-דיזל. המחקר מתמקד בשימוש בגליצרול ובנגזרותיו כממסים חלופים וידידותיים לסביבה לתגובות כימיות. המחקר החדשני פורסם בעיתונים מדעיים מובילים ופתח מסלול חדש בתחום הממסים הידידותיים לסביבה לתגובות כימיות. על עבודתם בתחום זכו פרופ' וולפסון ופרופ' תבור בשנת 2012 בפרס חדשנות בינלאומי של האיגוד האמריקאי לכימיה של דלקים ושמנים.

 

שירותים בני-קיימא (Sustainable Services) / פרופ' עדי וולפסון ופרופ' דורית תבור, המחלקה להנדסה כימית

מגזר השירותים הוא המגזר הגדול ביותר במשק במדינות מפותחות. שירותים בני-קיימא הם שירותים בהם הספק והלקוח פועלים יחד לקידום איכות הסביבה, והלקוח אף הופך לספק של קיימות לטובת הדורות הבאים. שירותים אלה מבוססים על ניהול מושכל של משאבים ומזעור הפגיעה בסביבה, ולעתים הם מציעים חלופה לתהליכי ייצור. על המחקר בתחום זה זכו פרופ' וולפסון ופרופ' תבור, ביחד עם פרופ' שלמה מארק (הנדסת תוכנה), בשנת 2011  בפרס בינלאומי של חברת י.ב.מ. בנושא של ניהול ערים חכמות.

 

פיתוח שיטות לטיפול בפסולת אורגנית רעילה, מתכות כבדות ומתכות ראדיואקטיביות בשפכים באמצעות תהליך הסול גל / פרופ' אריאלה בורג 

ההתפתחות תעשייתית ההולכת וגדלה מובילה לזיהום של מקורות מים וקרקע. זיהום הנובע מחומרים אורגנים רעילים, מתכות כבדות ומתכות ראדיואקטיביות. בנוסף נעשה מאמץ משמעותי לחיפוש אחר מקורות אנרגיה חלופיים, בראש ובראשונה אנרגיה גרעינית. מתכות כבדות וראדיואקטיביות הינן נדירות ויקרות. לכן במקביל לטיפול במקורות בהם הם נמצאים יש צורך למחזר אותם. במעבדת המחקר של פרופ' אריאלה בורג מפתחים שיטות המבוססות על תהליך הסול ג'ל, במטרה למחזר יונים אלו ולטפל בחומרים אורגנים מזהמים בעזרת קטליזה ואלקטרוקטליזה.