פרופ' עדי וולפסון, ראש היחידה לקשרים אקדמיים בינלאומיים

פרופ' אריאלה בורג, רמ"ח הנדסה כימית, באר שבע

מר משה קרוצ'י, דיקן הסטודנטים

גב' מורן דטהר, רכזת מעורבות חברתית ותרבות - דיקנאט הסטודנטים

גב' אדווה פוטאזניק, יו"ר אגודת הסטודנטים

גב' רונית זאבי, מנהלת קהילת באר שבע והסביבה, החברה להגנת הטבע

 

מר סמיון אנטוס, רכז פעילות סביבתית

מר יניב סרביה, רכז פעילות סביבתית