פרופ' עדי וולפסון, ראש היחידה לקשרים אקדמיים בינלאומיים

פרופ' אריאלה בורג, רמ"ח הנדסה כימית, באר שבע

מר משה קרוצ'י, דיקן הסטודנטים

גב' מורן דטהר, רכזת מעורבות חברתית ותרבות - דיקנאט הסטודנטים

גב' אדווה פוטאזניק, יו"ר אגודת הסטודנטים

גב' רונית זאבי, מנהלת קהילת באר שבע והסביבה, החברה להגנת הטבע