טפסים

 

שם הטופס

קישור לטופס

 

 

פורמט קו"ח

WORD ]

 

 

בקשה להמשך תקציב מחקר

PDF 

 

 

טופס הגשת הצעת מחקר חדשה

PDF 

 

 

הגשת הצעת מחקר למקור חיצוני

PDF ]  

 

 

לוגו המכללה

PDF 

 

בקשה להמרת רכיב שכר במענק מחקר בשעות הוראה

PDF ]  

 

 

חוזר מנכ"ל 2/2010 - שינוי הנחיות הצהרת הלסינקי בנוגע לביצוע ניסויים בבעלי חיים

PDF ]

 

טופס להגשת הצעת מחקר חיצונית אפריל 2014

 

[PDF] 

 

המשך מחקר

 

[PDF]   

 

טופס הצעת מחקר חדשה תשע"ה

 

[PDF]]