מי זכאי?
סטודנטיות וסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.

מהן ההטבות שלי?

הטבות כלכליות

הרחבת מערך המלגות במכללה
לפרטים והגשה לחצו כאן: מדור מלגות דיקנאט

הטבות אקדמיות

 • יונגשו לסטודנטים הרצאות מוקלטות במרבית הקורסים משנים קודמות.
 • זכאות לגשת לשני מועדי בחינה (מתוך שלושה מועדים אפשריים) בכל הקורסים שאליהם רשומים בסמסטר א' תשפ"ד(בתנאי הרשמה מראש). הציון הקובע יהיה הגבוה מבניהם.
 • זכאות להארכת זמן של 25% בבחינות סיום הסמסטר (ממשך הבחינה המקורי). סטודנטים אשר זכאים לתוספת זמן על רקע אחר, לא יהיו זכאים לתוספת זמן נוספת.
 • לשקלול הציון הסופי בקורס, בחלק מהקורסים לא תהיה חובת מעבר בבחינת סיום הסמסטר.

סיוע לימודי ורגשי

 • זכאות לשעות תגבור ותרגול אישיות וקבוצתיות במהלך שנה"ל תשפ"ד
  אופן ההגשה: פנייה לרכזות סיוע לימודי בדיקנאט הסטודנטים ומילוי טופס בקשה לתגבור קבוצתי / טופס בקשה לתגבור אישי
  קמפוס באר שבע: גב' חיה קדוש hayak@sce.ac.il
  קמפוס אשדוד: גב' הדס אונטרויב hadasun@sce.ac.il
 • ליווי ותמיכה רגשית במהלך שנה"ל תשפ"ד על ידי מטפלים וגורמי מקצוע
  אופן ההגשה: פנייה במייל לראש מרכז תמיכה בדיקנאט הסטודנטים
  קמפוס באר שבע: גב' יעל ברק yaelba@sce.ac.il
  קמפוס אשדוד: גב' לילך מדר lilachma@sce.ac.il
 • סדנאות תמיכה לחוסן נפשי והסתגלות ללמידה - יתקיימו במסגרת תוכנית הסדנאות השנתית של מרכז התמיכה בדיקנאט הסטודנטים. ניתן לעקוב באתר אחר הפרסומים וההודעות: מידע על פעילויות מרכז התמיכה לסטודנט