עדכוני המכללה - "חרבות ברזל"

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

מדינת ישראל כולה נמצאת בעיצומה של מערכה מול אויב אכזר, שטבח ופגע בטובי בנינו ובנותינו, וכולנו תקוה שנחזור במהרה לשגרה ושהשקט והביטחון ישובו אלינו במהרה. SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון מברכת, מחבקת ומחזקת את ידיהם של כל הסטודנטיות והסטודנטים העוסקים בפעילות של הגנה על המולדת והצלת חייהם של אזרחי המדינה. מצפים לשובם של החטופים והחטופות ומאחלים החלמה מהירה לכל הפצועים.

הנהלת המכללה, בשיתוף אגודת הסטודנטים, מגישה לכם את המידע בדף זה, המרכז את לוח הזמנים המתוכנן לשנת תשפ"ד ואת ההטבות לחיילי המילואים, אנשי הקבע ויתר כוחות ההצלה.

כ-30% מן הסטודנטים והסטודנטיות וחברי הסגל האקדמי של המכללה משרתים במילואים, וזהו מקור גאווה עבורנו. באופן טבעי, זוהי אחריותנו וחובתנו החברתית והמוסרית לדאוג למשרתים במילואים. חובה זו עומדת לנגד עינינו כל העת, ולצדה חובתנו כמוסד אקדמי ציבורי לדאוג לכם, הסטודנטים והסטודנטיות של SCE - לרווחתכם הפיזית והנפשית ולכך שתוכלו להשלים את שנת הלימודים האקדמית במלואה ובהצלחה, כחלק מהפעילות בשגרת חירום.

אף שבחלק ממוסדות הלימוד הוחלט לפתוח את שנת הלימודים בסמוך למועד זה, הנהלת המכללה החליטה לדחות את מועד פתיחת השנה דחייה נוספת, ולפתוח את שנת הלימודים ב-21 בינואר 2024. מועד זה נקבע כדי לאזן בין הרצון לצמצם את הפגיעה במשרתי המילואים לבין הצורך לקיים שנת לימודים אקדמית מלאה ככל הניתן.

להלן המועדים המרכזיים הצפויים בשנת הלימודים:

 • הסמסטר הראשון ייפתח ב-21 בינואר 2024 ויימשך עד 12 באפריל 2024
 • הסמסטר השני יתקיים בין 2 ביוני 2024 עד 26 באוגוסט 2024

במקרה שיהיה עדכון במועדי שנת הלימודים, המכללה תודיע על כך לפחות שבועיים מראש. לוח זמנים מפורט כולל בחינות ופגרות יפורסם בהמשך.

לוח זמנים לתלמידי המכינות יפורסם בנפרד.

אנו מבינים את הקושי הרגשי והלימודי שכולכם נתונים בו בתקופה זו, ומבקשים לתמוך בכם ולסייע לכם. מתחילת המלחמה שוחחנו עם רובכם ולמדנו על הצרכים, הקשיים, הבקשות והרצונות שלכם; כמו כן, קיימנו פגישות עם נציגי אגודת הסטודנטים, והם הציגו בפנינו אתגרים וחששות שהעליתם. חשוב לנו שתבינו כי אנו ערים לצרכים השונים והייחודיים המתעוררים בתקופה מורכבת זו.

רבים מכם גויסו למילואים; חלקכם ישתחררו לפני תחילת שנת הלימודים ובכל זאת יזדקקו לסיוע; חלקכם הורים, ובני ובנות זוגכם מגויסים למילואים; חלקכם משרתים בצבא ובכוחות הביטחון; חלקכם פוניתם מבתיכם; חלקכם נפגעתם מפעולות האיבה או שיש נפגעים במשפחתכם. ברור לנו כי כולכם, כלל הסטודנטים והסטודנטיות, זקוקים לתמיכה בזמנים אלה. כדי לצמצם ככל האפשר את הקשיים שעלולים להתעורר עם חזרתכם לשגרה, גיבשנו מענה רחב של התאמות אקדמיות וסיוע נוסף שיוענק לכולכם.

למעטפת רחבה זו הוספנו מענה המותאם לצרכים הספציפיים של המגויסים למילואים, המשרתים בצבא ובני ובנות הזוג של מגויסים למילואים, מעטפת תמיכה רחבה למשרתים בכוחות הביטחון, למי שפונו מבתיהם ולמי שהם או קרובי משפחתם מדרגה ראשונה שנפגעו מפעולות האיבה. אנחנו פה בשביל כולכם, ונסייע לכל אחד ואחת בהתאם לצרכים האישיים.

מעטפת הסיוע שגיבשנו מביאה בחשבון את הצרכים האקדמיים של האוכלוסיות השונות ומושתתת על מנגנונים גמישים, שיאפשרו לכל סטודנט וסטודנטית להשלים את שנת הלימודים תשפ"ד במלואה ובהצלחה על פי בחירה ויכולת. מעטפת הסיוע כוללת הטבות כלכליות, הטבות אקדמיות וסיוע לימודי ורגשי.

 

מעטפת סיוע לסטודנטיות ולסטודנטים המשרתים במילואים

הטבות כלכליות

 • מלגת "חרבות ברזל" על סך 1,500 שקל לסטודנטיות ולסטודנטים, בהצגת אישור שירות מילואים פעיל במלחמת "חרבות ברזל" החל מ-7.10.23
 • הרחבת מערך המלגות במכללה

הטבות אקדמיות

 • זכאות לגשת לשני מועדי בחינה (מתוך שלושה מועדים אפשריים) בכל הקורסים שאליהם רשומים בסמסטר א' תשפ"ד. יילקח הציון הגבוה מבין שני המועדים (הזכאות תינתן גם לבן/בת הזוג)
 • זכאות להארכת זמן של 25% (ממשך הבחינה המקורי) בבחינות סמסטר א' תשפ"ד (הזכאות תינתן גם לבן/בת הזוג)
 • זכאות לפטור בהיקף של 2 נקודות זכות בגין קורס כללי
 • זכאות לבחירת ציון "עובר" (במקום ציון מספרי) בקורס אחד לבחירת הסטודנט/ית בסמסטר א' תשפ"ד. ובתנאי שקיבל/ה ציון מספרי עובר בקורס (למעט קורסי רשם המהנדסים)

סיוע לימודי ורגשי

 • זכאות לשעות תגבור ותרגול אישיות וקבוצתיות במהלך שנת הלימודים תשפ"ד (הזכאות תינתן גם לבן/בת הזוג)
 • ליווי ותמיכה רגשית במהלך שנת תשפ"ד ע"י מטפלים וגורמי מקצוע (הזכאות תינתן גם לבן/בת הזוג)
 • סדנאות תמיכה לחוסן נפשי והסתגלות ללמידה
 • הנגשת הרצאות מוקלטות במרבית הקורסים משנים קודמות

נוסף על כל אלה, הנכם זכאים להתאמות המפורטות ב"כללי זכויות סטודנטים המשרתים במילואים" של המכללה, כגון:

 • היעדרות משיעורים ודחיית לימודים
 • מועדים מיוחדים לבחינות
 • דחיית מטלות
 • השלמה או פטור מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנא מעשית וכיו"ב
 • אפשרות לדחיית קורסים טרום בחינה לסמסטר עוקב וחזרה עליהם ללא תשלום נוסף
 • היעדרות מבחינה או עבודה המהווה דרישה מוקדמת
 • השלמת לימודים, רישום לקורסים ונוכחות
 • הארכת לימודים
 • מלגות
 • צילומים או הדפסות של חומר לימודים למי שהפסיד הרצאות
 • השאלת ספרים בספריה

 

מעטפת סיוע לכלל הסטודנטים והסטודנטיות

 • הנגשת הרצאות מוקלטות במרבית הקורסים משנים קודמות
 • הרחבת מעגל המלגות
 • זכאות לשעות תגבור ותרגול אישיות וקבוצתיות במהלך שנת הלימודים תשפ"ד
 • ליווי ותמיכה רגשית במהלך שנת תשפ"ד ע"י מטפלים וגורמי מקצוע
 • סדנאות תמיכה לחוסן נפשי והסתגלות ללמידה
 • גמישות במועדי ההגשה וההגנות על פרויקטי הגמר בתואר הראשון ועבודות הגמר בתואר השני

סיוע לימודי (ללא תשלום לכולם)

 • מפגשי תרגול מקוונים נוספים בקורסים נבחרים
 • סדנאות קידום למידה - ניהול זמן, ללמוד איך ללמוד, תשובה טובה, חרדת בחינות, שיפור אנגלית ועוד
 • שעות קבלה במרחבי הלמידה - תוכלו לקבל סיוע אקדמי מסטודנטים וסטודנטיות

סיוע כלכלי לזכאים

תקציב מלגות הסיוע הוגדל כדי לענות על הצרכים השונים. מערכת הגשת הבקשות למלגות סיוע כלכלי תיפתח במהלך הסמסטר, כדי לאפשר הגשת בקשה בהליך מזורז גם למי שגויסו לשירות מילואים או למי מכם שלא יכלו להגיש בקשה קודם לכן בשל המצב הביטחוני.

סיוע רגשי

דיקאנט הסטודנטים יפעיל לאורך השנה מגוון אפיקים, ובהם סדנאות חוסן ומיינדפולנס, טיפולים קבוצתיים וטיפולים פרטניים. נוסף על כך, תוכלו לפנות לדיקאנט לקבלת סל סיוע רגשי אישי.

 

בחינות סמסטר קיץ תשפ"ג

החל מתאריך 11.12.23 נחזור לקיים את בחינות סמסטר קיץ תשפ"ג שנדחו בגלל המלחמה. לוח בחינות מפורט יפורסם במכלול בימים הקרובים.

סטודנטיות וסטודנטים ששירתו במילואים, אנשי קבע וכוחות ההצלה יקבלו מענה מיוחד (יש להגיש בקשת סטודנט מקוונת לפחות שבוע לפני מועד הבחינה).

לאור הזמן הרב שעבר מסיום הסמסטר, הנהלת המכללה תבקש מחברי הסגל בקורסי הקיץ לקיים שיעורי חזרה ותגבור לפני מועדי הבחינות.

 

יצירת קשר בנושאים שונים

סטודנטים וסטודנטיות שמגויסים בצו 8 בימים אלה, אנא שמרו על עצמכם/ן וחזרו אלינו בשלום. אנחנו כאן גם עבורכם/ן. נבקשכם/ן לעדכן אותנו (ככל שניתן) אודות ההתגייסות למילואים, בכדי שנוכל לסייע בשובכם/ן מהמלחמה. לפניות בעניינים אקדמיים ומילואים ניתן לפנות עם שם מלא, מספר ת"ז ותאריך התייצבות לשירות המילואים:

 • קמפוס אשדוד: גב' רותי מגורי כהן בדוא"ל ruthm@sce.ac.il
 • קמפוס באר שבע: גב' טל גביש בדוא"ל talg@sce.ac.il

בנוסף, מרכז התמיכה בדיקנאט הסטודנטים פתח קו תמיכה לסטודנטים וסטודנטיות שזקוקים לעזרה נפשית ראשונית ולהפנייתם לסיוע רגשי במוקדי החוסן אשר עובדים עם המכללה ("עמך" ו"תלמ"). אל תהססו לפנות אלינו בנייד 054-7587173 או בדוא"ל lilachma@sce.ac.il.

סטודנטים/יות אשר מרגישים/ות צורך בסיוע רגשי, מומלץ לפנות למרכזי חוסן במספרי הטלפון הבאים:

 • קו חם תל"מ אשדוד - 054-9292273
 • "עמך" אשדוד - 08-6119671
 • אשקלון - 2452*
 • מועצה אזורית ‌‎חוף אשקלון - 08-6775598
 • ‌‎אשכול - 08-9965264
 • ‌‎שדרות - 08-6611140 /08-6611150
 • ‌‎שער הנגב - 077-9802755
 • ‌‎שדות נגב - 076-5322042/3/4
 • אמ"ן - מערב הנגב - 055-3063853
 • ‌‎מרכז חוסן הבדואי - 0722212788
 • ער"ן -1201*
 • נט"ל - 1-800-363-363

הוקם גם מוקד סיוע רגשי ארצי למתן סיוע לנפגעי המסיבה ברעים. במוקד עומד לרשותכם מערך של פסיכולוגים, מטפלים ועובדים סוציאליים, המוסמכים לטיפול במקרי טראומה וחרדה. המוקד זמין ב-8714*. אל תישארו לבד עם המצוקה והתחושות הקשות, טיפול מוקדם מציל חיים.

 

פניות בנושא ביטויי הסתה או תמיכה בפעילות טרור

בימים קשים אלו של מלחמה עלינו לבטא הזדהות ולהתאחד כולנו נוכח הזוועות והכאב הגדול. הנהלת המכללה מוקיעה כל ביטוי של טרור ומעלה על נס את ערכי האנושיות הבאים לידי ביטוי בסיוע לנפגעים ומשפחותיהם. לא נגלה כל סובלנות לאמירות הסתה או לפעולות המצדיקות או תומכות בטרור ונפעל בנחישות כנגד כל ביטוי הסתה או תמיכה בפעילות טרור מכל סוג, ברשתות החברתיות, בשיח ובכלל.

פניות בנושא חברות וחברי סגל המכללה מתבקשים להעביר לאגף משאבי אנוש; וסטודנטיות וסטודנטים לדיקנאט הסטודנטים. כל הפניות ייבדקו ויטופלו בהתאם לחוק ולתקנון המכללה.

 

SCE למען העורף

מאז תחילת הלחימה סטודנטיות וסטודנטים רבים וחברי סגל גויסו כאמור בצו 8, והם משרתים בכל הגזרות. אנו מתפללים לשובם בשלום.

אגודות הסטודנטים בשני הקמפוסים משתלבות במיזמים רבים לטובת האוכלוסייה והחוסן הלאומי, דוגמת הסברה, סיוע למטה משפחות החטופים ופעילויות התנדבותיות מגוונות.

מרכז תמיכה בדיקנאט הסטודנטים מקיים מפגשים מקוונים, בהנחיית אנשי מקצוע ומטפלים, לעיבוד החוויות והתגובות שנצברו מפרוץ המלחמה ולמתן כלים לוויסות הלחץ והחרדה.