20.9.23
2,000 שקל ללא קשר להיקף הלימודים.
ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 14.9.23.

20.2.24
50% מיתרת שכר הלימוד לסמסטר עפ"י הייעוץ + נלווים - כלל הסטודנטים.
(17% לאדריכלות) ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 18.2.24.

20.3.24
יתרת שכר הלימוד לסמסטר עפ"י הייעוץ +נלווים - כלל הסטודנטים.
(17% לאדריכלות) ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 18.3.24.
מכינות - 50% מיתרת שכר לימוד.

19.4.24
(16.5% לאדריכלות) ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 16.4.24.
מכינות - יתרת תשלום.

20.5.24
2,000 שקל ללא קשר להיקף הלימודים רק לסטודנטים ממשיכים.
(16.5% לאדריכלות) ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 16.5.24.

19.7.24
50% מיתרת שכר הלימוד לסמסטר עפ"י הייעוץ+נלווים.
(16.5% לאדריכלות) ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 16.7.24.
מכינות סמסטריאליות/שנתיות.

20.8.24
יתרת שכר הלימוד לסמסטר עפ"י הייעוץ+ נלווים.
(16.5% לאדריכלות) ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 18.8.24.
מכינות סמסטריאליות/ שנתיות.

20.9.24
מכינות שנתיות.