אנגלית מדוברת

היחידה ללימודים כלליים, בשיתוף היחידה לאנגלית, תעביר גם בסמסטר א' את הקורס "אנגלית מדוברת", שנועד לתת מענה וכלים לסטודנטים לכל תהליך חיפוש עבודה, ראיונות עבודה והשתלבות בארגונים שבהם שפת ההתנהלות המרכזית היא אנגלית.

מטרת הקורס העיקרית: להקנות לסטודנטים את הכלים הדרושים לשילוב יעיל בשוק העבודה בארץ ובחו"ל. כמו כן, הקורס יכול לתרום לאינטגרציה של הסטודנטים של המכללה בשיתופי פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה בחו''ל.

בהרצאות הקורס יתורגל אוצר המילים הדרוש, הסטודנטים ייחשפו לתבניות של הצגה עצמית ו/או הצגת רעיונות, וירכשו מיומנויות שפה חשובות להצלחה ופיתוח קריירה בעולם ההנדסה. כל הרצאה תלווה בחומר וידיאו מתאים.

במהלך כל ההרצאות הדגש העיקרי יהיה על עידוד הבעה עצמית של הסטודנטים למטרת פיתוח וחיזוק כישורי תקשורת מילולית. 

הקורס מקנה 2 נקודות זכות ומותנה ברמת פטור מאנגלית.