פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

פטור מקורסים בעקבות לימודים קודמים

סטודנטים אשר הגיעו ממוסדות אקדמיים אחרים, המבקשים להתקבל למסלול הסייבר, יצטרכו לקחת את כל הקורסים במסגרת תוכנית הלימודים במסלול.

 

הכרה במסלול בסיום הלימודים לתואר

בתעודת הגמר יצוין, כי הסטודנט סיים השתתף במסלול הסייבר Cybersecurity Track.

 

תהליך קבלה למסלול

על מנת להירשם למסלול יש למלא טופס הרשמה בסוף סמסטר א' של שנה ב', ולציין את מסלול הסייבר כעדיפות הראשונה.

 

תנאי קבלה לשנה"ל תשפ"ב

  • ציון סופי 80 לפחות בקורס "מבוא למדעי המחשב"
  • ציון סופי 80 לפחות בקורס "מבוא לתכנות מונחה עצמים"
  • ציון סופי 80 לפחות בקורס "ארכיטקטורה II"
  • ציון ממוצע כללי 80 לפחות

סטודנט שלא עומד בתנאים האלו וקבלתו למסלול לא אושרה, יכול להגיש בקשה ומועמדותו תידון ע"י ועדת קבלה. במצב זה ניתן יהיה להתחשב בציון עדכני בקורס "עקרונות שפות תוכנה".

 

הפסקת לימודים במסלול

על הסטודנט במסלול לעמוד בכל דרישות המסלול. בהתקיים אחד מהתנאים הבאים, תתכנס ועדת המסלול ותדון בעתידו של הסטודנט במסלול:

  • ציון ממוצע שנתי ו/או ציון בקורסי המסלול מתחת ל-75
  • עבירת משמעת אקדמית (בהתאם לתוצאות ועדת משמעת)
  • מצב אקדמי לא תקין

סטודנט המעוניין לעזוב את המסלול, יגיש בקשה בכתב לראש המסלול. לא תאושר פרישה ממסלול בשנה ד' ו/או אחרי תחילת פרויקט גמר.