פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

פטור מקורסים בעקבות לימודים קודמים

סטודנטים אשר הגיעו ממוסדות אקדמיים אחרים, המבקשים להתקבל למסלול מערכות מידע, יצטרכו לקחת את כל הקורסים במסגרת תוכנית הלימודים במסלול.

 

הכרה במסלול בסיום הלימודים לתואר

בתעודת הגמר יצוין, כי הסטודנט סיים מסלול מערכות מידע Information Systems.

 

תנאי קבלה למסלול

כל סטודנט נדרש להגיש טופס בקשה למסלול במהלך סמסטר ב' של שנה ב'. תאריכי הגשת טופס הבקשה יפורסמו לסטודנטים לאחר שייעשה תהליך מחלקתי של הצגת המסלולים בפניהם.

תנאי קבלה למסלול מערכות מידע בשנת תש"ף הם:

  • מצב אקדמי תקין מהווה תנאי סף, כאשר דרישות הסף הן:
    1. סיום בהצלחה של כל קורסי היסוד: חדו"א 2, פיזיקה 2 (כולל מעבדה), אנגלית מתקדמים 2
    2. צבירת 60 נק"ז

סטודנטים שאינם עומדים בדרישות סף אלו יועברו לטיפול וועדת הקבלה למסלולים של המחלקה.

סטודנט שעומד בתנאי הסף, שיבוצו יעשה על פי:

  • בקשת הסטודנט/ית
  • ממוצע הציונים הכולל ציונים בשלושת הקורסים הבאים: מבוא למערכות מידע, יסודות התכנות, תכנות ויזואלי ואינטרנט

במקרים שבהם ישנו ביקוש יתר למסלול מסוים, ועדת הקבלה למסלולים מקבלת החלטות על סמך הממוצע באופן יחסי לשנתון, ועל סמך הציונים שהושגו בשלושת הקורסים הרלבנטיים למסלול.  

סטודנט שקבלתו למסלול לא אושרה, יוכל להגיש ערעור ומועמדותו תדון ע"י ועדת הקבלה למסלול. במצב זה ניתן יהיה לקבל את הסטודנט על תנאי ולדרוש ציון סופי של לפחות 75 בקורסי המסלול המפורטים מעלה.

 

הפסקת לימודים במסלול

על הסטודנט במסלול לעמוד בכל דרישות המסלול. בהתקיים אחד מהתנאים הבאים, תתכנס ועדת הוראה ותדון בעתידו של הסטודנט במסלול:

  • ציון ממוצע שנתי ו/או ציון בקורסי המסלול מתחת ל-75
  • מצב אקדמי לא תקין (כגון אי צבירה מספקת של נק"ז)

סטודנט המעוניין לעבור מהמסלול, יגיש בקשה בכתב לראש המסלול. לא תאושר פרישה ממסלול בשנה ד' ו/או אחרי תחילת ביצוע פרויקט הגמר.