פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

השפעת ההצללה מעצים על מיתון עומס החום העירוני

מאת ד"ר אביבה פיטרס, בית הספר לאדריכלות ב-SCE

במסגרת ההיערכות לשינויי האקלים אישרה ממשלת ישראל ב-2022 תוכנית לאומית להצללה ולקירור של המרחב העירוני באמצעות עצי רחוב. על פי התוכנית, עד לשנת 2040 יינטעו כ-450,000 עצים לאורך 3 מיליון מטרים של רחובות בעלות כוללת של כ-2.25 מיליארד שקל. מטרת התוכנית הינה להגיע ל-70% הצללה לאורך המדרכות.

לעצים בעיר חשיבות רבה מבחינה סביבתית, בריאותית, חברתית וכלכלית. על מנת ליישם תוכנית זו באופן שאכן יהיה אפקטיבי וישפר באופן משמעותי את ההליכה והשהיה במרחב הציבורי הפתוח נדרשת הבנה של אופן ההשפעה שיש לעץ בוגר על דפוסי ההצללה ותנאי האקלים העירוני. כך ניתן יהיה להחליט למשל, היכן מומלץ למקם את העצים בעדיפות ראשונה? באיזה צד של הרחוב, מה צריך להיות המרחק בין כל עץ ועץ על מנת להגיע לאחוז כיסוי ההצללה הנדרש ומה צריכה להיות צפיפות העלווה של העץ? החלטות אלו תאפשרנה לייצר צל רציף ואיכותי שאכן ישפיע על תנאי הנוחות של תושבי הערים, יעודד הליכה ברגל, שהיה ופעילות במרחב הציבורי הפתוח.

המחקר שהוצג בוועידת האקלים של האו"ם COP27 בשארם א-שייח, במסגרת הביתן הישראלי בפאנל על ערים, אקלים וקיימות, הינו חלק ממחקר רחב יותר העסק בשירותי המערכת האקולוגית (Ecological Services) של עצים בערים בתקופה של שינויי אקלים. המחקר ממומן על ידי הקרן הגרמנית למחקר (German Research Foundation – DFG), ונעשה בשיתוף פעולה עם חוקרים מהאוניברסיטה הטכנית של מינכן (Technical University of Munich), חוקרים ממו"פ מדבר וים המלח, חוקרים ממכון וולקני וחוקרים פלסטינים וירדנים ומתמקד במספר ערים באזורי אקלים שונים כגון באר שבע ומינכן, על מנת לנתח את ההבדלים בין תפקוד העצים באזורים בעלי אקלים קר וממוזג לעומת תפקודם באזורים בעלי אקלים צחיח ויבש.

על מנת להעריך את תרומת העצים למיתון תנאי האקלים העירוניים הוקמו מספר מעבדות עצים ייחודיות (Tree Labs) בערים שונות. אחת המעבדות הוקמה בפארק המרכזי של מכללת סמי שמעון, SCE בבאר שבע. ב-2020-2021 נערכו מדידות רציפות שכללו הצבה של חיישנים שונים על מנת להעריך את תנאי האקלים והקרקע ולאפיין את מצב העצים. בנוסף, נעשו מדידות בעצי רחוב ברחבי באר שבע, מינכן, עקבה ויריחו.

המחקר שהוצג בוועידת האקלים של האו"ם התמקד בחלק אחד של המחקר הרחב שבדק את ההשפעה של העצים על האקלים העירוני באמצעות ניתוח של דפוסי ההצללה של העצים והשפעתם על טמפרטורות האוויר והקרקע ועל תנאי הנוחות של האנשים. על מנת לפתח מודלים תלת-ממדיים של העצים נערכו סריקות לייזר (לידאר) של כל העצים בפארק שבמכללת סמי שמעון, באמצעות סורק לייזר קרקעי. הסריקות נעשו ע"י חברת אופק צילומי אוויר באמצעות סורק חדשני. סריקות לייזר הינן טכנולוגיה המתבססת על שיגור של קרני לייזר בעוצמה ובתדירות גבוהה. התוצר המתקבל הינו ענן של מיליוני נקודות בצפיפות גבוהה מאוד של עד נקודה לסנטימטר המאפשר לשחזר ברמת דיוק גבוהה ביותר את המבנה התלת-ממדי של העץ (השלד והחופה) ולחלץ תכונות כגון שטח החופה, נפח החופה וגובה העץ ולהעריך את הצל המוטל. בנוסף, נעשו מדידות רציפות באמצעות תחנה מטאורולוגית ניידת שאפשרו למפות את השינויים המרחביים בתנאי המיקרו אקלים והנוחות התרמית בזמנים שונים של היום ולאורך עונות שונות ולהעריך את ההשפעה של מיקום העצים וההצללה שלהם על תנאים אלו.

המחקר אמנם טרם הסתיים, אולם כבר כיום ניתן להסיק כי צל רציף הינו בעל חשיבות רבה בהורדת עומס החום העירוני. לכן קיימת חשיבות רבה למרחקי הנטיעה בין העצים, לפיזור המרחבי שלהם בשטח, לסוג העצים ולצפיפות העלווה שלהם. ממצאי מחקר זה יכולים לסייע למתכננים ולמקבלי החלטות בתכנון אופטימאלי של מיקום העצים במרחב העירוני, על מנת להפחית את עומס החום בעונת הקיץ, במיוחד באזורים בעלי אקלים חם, שבהם הצללה הינה חיונית על מנת לאפשר פעילות פיזית ושהייה בשטחים הציבוריים הפתוחים ויצירה של ערים בריאות וברות-קיימא.