ביטוח בריאות קבוצתי

ביטוח בריאות קבוצתי לחברי סגל המכללה 

1. פירוט הכיסויים והשירותים:

רובד הבסיס:

א) השתלות בישראל ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל

ב) תרופות שלא כלולות בסל הבריאות

ג) ניתוחים בחו"ל
 

רובד הרחבה:

ד) כיסוי לניתוחים בארץ כמפורט בפרק ד' להסכם זה

חלופה 1- מסלול מורחב לניתוחים בישראל החל מהשקל הראשון.

חלופה 2- מסלול במסלול שב"ן לניתוחים בישראל.

ה) טיפולים מחליפי ניתוח

ו) שירותים אמבולטוריים

2. תקופת חלון הזדמנויות להצטרפות לביטוח

מיום תחילת תוכנית הביטוח ולמשך 3 חודשים בלבד(!) ניתן יהיה להצטרף לתוכנית הביטוח ללא צורך בחיתום רפואי (אין צורך להצהיר על מצב הבריאות הקיים) וללא תקופת אכשרה. לאחר תקופה זו (קרי החל מ-1.10.2015) ההצטרפות לתוכנית הביטוח תהיה כרוכה בהצהרה מלאה על מצב הבריאות.

3. הגדרת בן משפחה קרוב של חברי הסגל ועובדי המכללה

בן/בת זוג שנשוי/אה למבוטח/ת, או ידוע/ה בציבור של המבוטח/ת החי עימו/ה חיי משפחה במשק בית משותף אך אינו/ה נשוי/אה לו/ה לעניין זה ייחשבו גם בני/בנות זוג בהם שני בני הזוג הינם מאותו המין, ילדים, חתנים, כלות ונכדים. יובהר שהצטרפות "בן משפחה קרוב" מותנה בהצטרפות העובד לפוליסה.

4. הצטרפות לרובד הבסיסי עבור עובדי המכללה

עובדי המכללה האקדמית סמי שמעון רשאים להצטרף לפוליסה זו בכפוף לתקופת חלון ההזדמנויות תוך 90 יום מתחילת הביטוח ובלבד שחתמו על טופס הצטרפות. הנהלת המכללה תממן את רובד הבסיס לעובדים ללא גילום מס.

הצטרפות לרובד הבסיסי עבור בני/בנות זוג וילדים, חתנים, כלות ונכדים של עובדי המכללה

ההצטרפות הינה וולונטרית, מותנית במילוי טופס בקשת הצטרפות ,ובכפוף לתקופת חלון ההזדמנויות ולהגדרת בן משפחה קרוב.

5. הצטרפות לרובד המורחב עבור עובדי המכללה, ובני משפחה קרובים

עובדי המכללה ובני משפחה קרובים רשאים להצטרף לרובד המורחב בכפוף לחלון ההזדמנויות ולהגדרת בן משפחה קרוב תוך 90 ימים מתחילת תקופת הביטוח ובלבד שחתמו על טופס הצטרפות מורחב וטופס הרשאה להורדה מהשכר.


רובד בסיסי אובליגטורי עבור העובדים - וולונטרי עבור בני משפחה קרובים
עובד/ת במימון המכללה ללא גילום שווי מס: 14 שקל
בן משפחה קרוב – מעל גיל 25: 14 שקל
ילד עד גיל 25: 4 שקל


6. עלויות רובד הרחבה וולונטרי 

מסלול ניתוחים מהשקל הראשון
עובד/ת: 72 שקל

בן משפחה קרוב – מעל גיל 25: 72 שקל

ילד עד גיל 25: 21 שקל

 

מסלול משלים שב"ן
עובד/ת: 60 שקל
בן משפחה קרוב – מעל גיל 25: 60 שקל
ילד עד גיל 25: 18 שקל
 


7. קבלת מידע מקיף על תוכניות הביטוח

ניתן לגלוש באתר האינטרנט של סוכנות הביטוח www.lcc-ins.com 
תחת לשונית ביטוחים קולקטיבים > SCE מכללה אקדמית סמי שמעון 

לקריאת הפוליסה המלאה לחצו כאן