פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

תנאי שימוש באתר

1. המכללה עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר הוא מדויק, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם  אין המכללה נוטלת אחריות.
זכויות היוצרים באתר האינטרנט של SCE המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון שייכות לSCE
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ו/או לעובדיה ולתלמידיה. אין להעתיק אף לא חלק מהם
ללא שניתנה הסכמת המכללה מראש ובכתב באמצעות היועץ המשפטי של המכללה.

2. SCE המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר הוא מדויק,
אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין המכללה נוטלת אחריות.

3. קישוריות לאתרים חיצוניים אינן מעידות על קשר עם SCE המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
או על המלצה מכל סוג שהוא.